Palielinātais ģimenes pabalsts kavēsies
 
©Ilze Zvēra, F64 Photo Agency

Jaunā ģimenes valsts pabalstu piemaksas kārtība stāsies spēkā tikai martā. Tas raisījis daudzu vecāku neizpratni, kāpēc jau janvārī pabalstu apmēri nav mainīti, proti, nav pagājušajā gadā solītās piemaksas. Jaunos pabalstus aprēķinās martā un aprīlī un izmaksās ģimenēm līdz 30. aprīlim, situāciju skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Valdības lēmums paredz, ka no šāgada 1. marta ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par divu un vairāku bērnu audzināšanu no viena līdz 20 gadu vecumam būs piemaksa. Par diviem bērniem tā būs 10 eiro, par trīs bērniem 66 eiro, bet par katru nākamo bērnu - par 50 eiro lielāka piemaksa nekā par iepriekšējo, proti, par četriem bērniem - 116 eiro mēnesī, par pieciem bērniem - 166 eiro mēnesī. Tomēr arī martā vēl ģimenes piemaksu uzreiz nesaņems, jo nepieciešams laiks pabalstu pārrēķinam. VSAA speciāliste Iveta Daine norāda, ka VSAA aprēķinās piemaksas par periodu no 1. marta un izmaksās tās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim. VSAA piemaksas aprēķinās un izmaksās bez pabalsta saņēmēja iesnieguma.

Jau no gada sākuma tiesības saņemt ģimenes pabalstu ir par 20 gadu vecu bērnu (iepriekš - līdz 19), kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (iepriekš - tikai tad, ja nesaņēma stipendiju) un nav stājies laulībā. Starpība par laika periodu no 1. janvāra, par kuru ir tiesības pabalstu saņemt, izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad bērnam laika periodā līdz 2018. gada aprīlim aprit 19 gadu un pabalsta izmaksa tiek pārtraukta. Izglītības iestādes izdota izziņa nav nepieciešama.

VSAA ir sagatavojusi piemēru: Annai ir trīs bērni. Pirmais bērns ir 19 gadu vecs un mācās 12. klasē, otrs bērns (17 gadu) mācās profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju, trešajam bērnam ir deviņi gadi. Anna līdz pērnā gada decembra beigām saņēma ģimenes pabalstu 34,14 eiro tikai par trešo bērnu. No 1. janvāra Annai pienākas arī ģimenes pabalsts par otru bērnu 22,76 eiro un pirmo bērnu 11,38 eiro mēnesī. VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un izmaksās ģimenes pabalstu par janvāri, februāri, martu un aprīli. Papildus no 1. marta Anna saņems piemaksu pie pabalsta par trīs bērnu audzināšanu - 66 eiro. Turpmāk no maija Anna saņems 68,28 eiro ģimenes valsts pabalstu, kas kopā ar piemaksu būs 134,28 eiro.

***

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta

• Par 2 bērniem - 10 eiro

• Par 3 bērniem - 66 eiro

• Par katru nākamo bērnu - par 50 eiro lielāka piemaksa nekā par iepriekšējo, proti, par 4 bērniem - 116 eiro mēnesī

Avots: VSAA