Juceklis ar identifikācijas dokumentiem

Pašlaik iestādes pašas var noteikt, kādus dokumentus iedzīvotājiem prasīt, ja vien to nereglamentē īpašs likums vai tam pakārtoti Ministru kabineta noteikumi.

Personu apliecinoši dokumenti likuma izpratnē ir tikai divi – pase un eID karte jeb personas apliecība, bet ne autovadītāja vai pensionāra apliecība. Tomēr arī šo, pēdējo divu nosaukto, dokumentu izmantošana ļoti bieži tiek pieļauta.

Iedzīvotājiem nereti ir grūti izkalkulēt, cik dokumentu jānēsā līdzi, tieši šā iemesla dēļ – ka iestādes savu iekšējo reglamentu mēdz padarīt neadekvāti piekasīgu. Vai cigarešu pircējam tiešām jāuzrāda pase un ar autovadītāja apliecību, kur ir foto un personas kods, nepietiek, lai konstatētu viņa vecumu? Vai tāpēc būtu jādodas pēc personas apliecības, kas izmēru ziņā līdzinās autovadītāja apliecībai un ikdienas lietošanā ir ērtāka nekā pase? Taču tas nav obligāts dokuments (ja ir jau izņemta pase). Un valsts nodeva par eID karti ir 14,23 eiro.

Pasts pakļaujas likumam

VAS Latvijas Pasts informē, ka autovadītāja apliecību no 1. aprīļa vairs nevarēs izmantot sūtījumu saņemšanai, un tas nav nekāds aprīļa joks.

«Atbilstoši šobrīd Latvijas Republikā spēkā esošajiem pasta jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem Latvijas Pastam nav brīvu izvēles iespēju izsniegt sūtījumus uz citu dokumentu pamata kā tikai personu apliecinošiem dokumentiem, kas Latvijas Republikā ir pase un personas apliecība,» informē Latvijas Pasta sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda. Savukārt nelielus naudas pārvedumus, kā liecina uzņēmuma mājaslapā ievietotā informācija, izsniegs arī tad, ja klients uzrādīs autovadītāja apliecību.

Dzemdēt var bez pases

Juceklis ar īstajiem dokumentiem nav radies tikai šogad. Piemēram, tirdzniecības vietās pārdevēji jau ir prasījuši pircējam uzrādīt vai nu tikai pasi, vai eID karti, tādējādi interpretējot Personu apliecinošu dokumentu likumu. Pircējam nācies palikt bez alkoholiska dzēriena pudeles un cigarešu paciņas, ja pie rokas bijušas vien šoferīša tiesības, nevis pase. Nepārdeva, un viss. Ar autovadītāja apliecību darījumus nevar kārtot pie notāra, Valsts ieņēmumu dienestā un Valsts zemes dienestā, slēgt lielus līgumus bankā. Arī reģistrēt bērnu un slēgt laulību nevar. Taču, piemēram, Daugavpils pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas nolikumā norādīts, ka atkārtotas apliecības var saņemt, uzrādot autovadītāja apliecību.

Medicīnas iestādes ir mazāk piekasīgas. Dzemdētājām pietiek ar autovadītāja apliecību, lai tiktu uzņemtas Rīgas Dzemdību namā. Tur iekšējās kārtības noteikumi paredz izmantot trīs veidu dokumentus – pasi, eID karti un autovadītāja apliecību. Galvenais, lai ir personas kods un foto. Topošās māmiņas autovadītāja apliecību gan uzrādot reti, daudz biežāk to izmanto pavadošās personas – dzīvesbiedrs vai mamma. Rīgas Dzemdību namā atzīst, ka nav pamatojuma mainīt pašreizējo kārtību. Arī Valsts asinsdonoru centrā donoru identificēšanai der autovadītāja apliecība.

Starp citu, 2008. gadā kāda persona Rīgā tiesājās par to, ka arī autovadītāja apliecība ir personu apliecinošs dokuments. Nekas nesanāca, procesu zaudēja.

Katram savs regulējums

Katrai nozarei ir sava likumdošana, un kā tās regulējumā noteikts, tā jārīkojas, saka Iekšlietu ministrijas Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja Gunta Skrebele. Pagaidām nav domāts par vienotu prasību izstrādāšanu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pārstāve Laura Laiva piebilst, ka pasaulē gandrīz nekur autovadītāja apliecību neizmanto kā personu apliecinošu dokumentu, tomēr PMLP nav pieprasījusi visos gadījumos izmantot tikai pasi vai personas apliecību.

Savukārt Latvijas Pasts norāda, ka ir sagatavojis priekšlikumu Satiksmes ministrijai rosināt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par prasībām ierakstīto un apdrošināto sūtījumu izsniegšanai, paredzot, ka sūtījumus vērtībā līdz 150 eiro būtu iespējams izsniegt arī uz cita dokumenta pamata, ja vien tajā norādīts attiecīgā dokumenta izdevējs un dokumenta derīguma termiņš un tajā ir dokumenta īpašnieka fotogrāfija, personas kods un personiskais paraksts.

Latvijā

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) kopā ar biedrību "OPEN Radošais centrs", kas strādā ar grūtībās nonākušiem jauniešiem, vērsusies pie valsts amatpersonām ar aicinājumu dekriminalizēt narkotiku lietošanu. Spriežot pēc tā, ka šī ierosme ir sadzirdēta gan valdībā, gan dažās partijās, ideja tiks apspriesta un virzīta caur likumdošanas gaiteņiem, un, iespējams, narkotiku lietošana Latvijā tiešām tiks dekriminalizēta.

Svarīgākais