Izsludināta jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma

© Pixabay

Pateicoties Latvijas Radošo savienību padomes iniciatīvai un Kultūras ministrijas atbalstam, VKKF padome pieņēmusi lēmumu 2020. gadā organizēt VKKF vēsturē nebijušu konkursu – Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma.

Mērķprogramma domāta profesionāļiem, kas savā iepriekšējā darbībā ir apliecinājuši profesionalitāti un devuši ieguldījumu nozares attīstībā. Atsevišķa Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma 2020. gadā nodrošinās mērķētu finansējumu jaunrades procesam nozarēs, kur līdz šim radošās stipendijas ir bijušas galvenais finansējuma avots - vizuālā māksla, literatūra, mūzika.

Mērķprogrammas mērķis ir veicināt līdzšinējā radošajā darbībā augstu māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu rakstnieku, mākslinieku un komponistu radošo izaugsmi un žanriski daudzveidīgas izcilas kvalitātes oriģinālliteratūras, mākslas darbu un oriģinālmūzikas tapšanu. Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā. 2020. gada mērķprogrammas konkursā sadalāmais finansējums ir 201 600 eiro.

Mērķa realizācijai 2020. gadā tiek piešķirta 21 radošā stipendija, vienlīdzīgi sadalot tās starp literatūras, vizuālās mākslas un mūzikas un dejas mākslas nozarēm, katrā nozarē piešķirot septiņas stipendijas.

Stipendijas periods ir pilns kalendārais gads (01.01.2020.-31.12.2020.), un tās apmērs garantē saņēmējam ienākumu vismaz valsts vidējā atalgojuma līmenī mēnesī. 2020. gadā stipendijas apmērs ir 800 eiro mēnesī (9600 eiro gadā). Stipendija tiek izmaksāta reizi mēnesī.

Mērķprogrammas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami VKKF birojā (K. Valdemāra ielā 20 Rīgā, LV-1010, Latvija, tālr. 67503177) un mājaslapā internetā (http://www.vkkf.lv).

Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2020. gada 17. janvārim pulksten 12.00 (dienā).

Projekta pieteikumu var iesniegt gan papīra formā, gan elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja projekta pieteikums tiek iesniegts papīra formā, tas jāiesniedz personīgi VKKF birojā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 20 (1. stāvā)) vai jānosūta pa pastu, ņemot vērā, ka projekts jāsaņem noteiktajos konkursa termiņos. Ja projekta pieteikums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu), tas jānosūta VKKF uz e-pasta adresi kkf@kkf.lv, ņemot vērā, ka projekts jāsaņem noteiktajos konkursa termiņos. E-pastā obligāti jānorāda mērķprogrammas nosaukums un iesniedzējs.