GRĀMATU APSKATS: "Ogres novada kultūrvēstures pieminekļi"

 
©Publicitātes foto

Juris Urtāns, Sandra Zirne, Arnis Āboltiņš, Jānis Zilgalvis "Ogres novada kultūrvēstures pieminekļi". Apgāds Jumava

Valsts simtgades gadā arī ogrēnieši laiduši klajā izdevumu par sava novada kultūras pieminekļiem. Kopumā Ogres novadā aizsardzībā ir iekļauti 100 kultūras pieminekļi, no tiem 29 valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Lielākais vairums - 22 - ir arheoloģijas pieminekļi, seši - arhitektūras un viens vēstures piemineklis. Ir pieminekļi, kuriem jau iepriekš ir veltīti plašāki pētījumi, bet ir arī tādi, par kuriem ziņu kopums nav ievērojams. Visu Ogres novada valsts nozīmes kultūras pieminekļu saraksts meklējams šajā izdevumā, un arī apraksts par visiem 29. Loģiski, ka visapjomīgākā nodaļa veltīta arheoloģijas pieminekļiem - senkapiem, pilskalniem, kulta vietām, bet ir arī informācija par vienīgo vēstures pieminekli (gleznotāja V. Purvīša dzimtās mājas) un arhitektūras un mākslas pieminekļiem.