Vai mājas renovācijas gadījumā tai pieaug kadastrālā vērtība un attiecīgi arī īpašuma nodoklis?

 
©Egons Ansbergs/F64

Atbild Valsts zemes dienesta Izaugsmes un ilgtspējas departamenta Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Kantiņa

Informējam, ka gadījumos, ja, piemēram, mājai nomainīts jumts vai ir veikta fasādes renovācija, un ir uzlabojies ēkas tehniskais stāvoklis, tad kadastrālā vērtība īpašumam nedaudz pieaugs. Bet šajos gadījumos, pašvaldības piemēro arī nekustamā īpašuma atlaides, kas ir atrunātas to saistošajos noteikumos.

Ka attiecas uz ūdens/kanalizācijas sistēmu ierīkošanu, tad kadastrālā vērtība palielināsies tikai tādos gadījumos, ja īpašumam tā līdz šim nav bijusi. Gadījumos, ja notiek ūdens/kanalizācijas sistēmas pārbūve vai atjaunošana, kadastrālā vērtība paliek nemainīga.

Attiecībā uz apkures sistēmu ierīkošanu, tad to izvērtēs sākot ar 2025. gadu. Ja īpašuma ēkā ir tikai krāsns apkure, tad kadastrālā vērtība šādos gadījumos samazināsies.

KONTEKSTS

Valsts zemes dienests (VZD) aprēķinājis un publicējis prognozētās kadastrālās vērtības 2023.gadam. Kadastrālās vērtības tiek izmantotas, lai aprēķinātu nekustamā īpašuma nodokli. Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka LTV sacīja, ka gadījumos, ja zemei ir mainījies lietošanas mērķis vai parādījušies kādi jauni apgrūtinājumi, vai ēkai veikta pārbūve, tad attiecīgi arī kadastrālā vērtība tiek mainīta uz augšu vai uz leju. Jautājām VZD, vai gadījumā, ja daudzdzīvokļu māja tiek renovēta, piemēram, krāsns apkures vietā ierīkota centralizētā apkure, pieslēdzoties pilsētas siltummtīkliem; nomainīts jumts; ūdens un kanalizācijas sistēma, īpašuma kadastrālā vērtība pieaug?