Sadales tarifu samazināšana paaugstina energoietilpīgo uzņēmumu konkurētspēju

 
©pixabay

Pirmo reizi AS Sadales tīkls darbības laikā uzņēmumam ir izdevies samazināt sadales sistēmas pakalpojumu tarifus visiem klientiem. Tie stājās spēkā 1. janvārī un attiecas gan uz mājsaimniecībām, gan arī uz lielajiem, energoietilpīgajiem uzņēmumiem Latvijā. Tas sekmēs Latvijas ekonomisko attīstību un, iespējams, mudinās jaunas ražotnes veidot tieši Latvijā.

1. janvārī spēkā stājušies jaunie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi būs spēkā visus nākamos piecus gadus - līdz 2024. gadam ieskaitot.

Vidēji par 8% lētāk

AS Sadales tīkls izpilddirektors Sandis Jansons Neatkarīgajai skaidro, ka mainīgo tarifu komponenti - maksu par elektroenerģijas piegādi - uzņēmums samazinājis vidēji par astoņiem procentiem. Tomēr katram klientam kopējais samazinājums var būt atšķirīgs, jo tas ir atkarīgs no klienta īpašumam piemērotā tarifa vai tarifu plāna, kā arī elektrības patēriņa. Tiesa, maksa par sadales pakalpojumu ir tikai viena no komponentēm, kas veido elektrības gala cenu. Klientu rēķinos sadales sistēmas pakalpojums veido aptuveni vienu trešo daļu izmaksu, kas ir gan sadales sistēmas operatora izmaksas, gan aptuveni 25% apmērā - arī neatkarīgā pārvades operatora AS Augstsprieguma tīkls pakalpojuma izmaksas, kas nav mainījušās. Aptuveni divas trešdaļas no elektrības gala cenas veido arī elektroenerģijas cena, obligātā iepirkuma komponente (OIK) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Līdz ar to kopējās rēķina izmaiņas ir atkarīgas arī no šīm komponentēm un tā, kādu tirgotāju un tā piedāvāto produktu klients ir izvēlējies. Jo mazāks ir pārējo izmaksu īpatsvars, jo lielāka ir sadales tarifu samazinošā ietekme uz produkta gala cenu. Tas nozīmē, ka vienam klientam elektrības gala cenas samazinājums varētu būt lielāks, citam mazāks. «Tarifu samazināšana ir elektrifikāciju stimulējošs solis, jo visiem klientiem tiek samazināta mainīgā komponente, kas veicinās elektroenerģijas patēriņu, lai pozitīvi ietekmētu gan valsts ekonomikas izaugsmi, gan infrastruktūras noslogošanu,» uzsvēra S. Jansons.

Piemēram, mājsaimniecībai ar vienas fāzes elektrotīkla pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņu 100 kWh (kilovatstundas) mēnesī elektrības rēķinā maksa par elektroenerģijas sadalīšanu samazinājās par sešiem procentiem, liecina Sadales tīkla aprēķini. Savukārt, ja mājsaimniecībai, kura apkurē izmanto siltumsūkni, ir trīs fāžu un 25A elektrības pieslēgums un elektroenerģijas patēriņš mēnesī ir 1000 kWh, rēķins samazinājās par septiņiem procentiem. Tajā pašā laikā metālapstrādes uzņēmumam, kuram elektrotīkla pieslēgums ir vidējā sprieguma elektrotīklā ar jaudu 750 kW un mēnesī tiek patērētas 90 MWh (megavatstundas), rēķins mēnesī samazinājās par 6,9 procentiem.

Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana

S. Jansons atzīst, ka, izstrādājot jauno tarifu projektu, Sadales tīkls lielu uzmanību pievērsa tam, lai tarifi būtu konkurētspējīgi starp Baltijas valstīm, kas savukārt veicinātu Latvijas ekonomikas attīstību. Īpaši tas attiecas uz lielajiem ražotājiem, kuriem jautājums par to, kur izvietot savas rūpnīcas, ir lielā mērā atkarīgs arī no elektroenerģijas izmaksām. «Tarifi, ko mēs piedāvājam lieliem, energoietilpīgiem uzņēmumiem, ir pievilcīgāki nekā citās Baltijas valstīs. Esam pārliecināti, ka ar šo soli esam devuši stimulu lielajiem uzņēmumiem attīstīt ražošanu tieši Latvijā, jo šeit ir ne vien konkurētspējīgi tarifi, bet arī augsts elektroapgādes drošums, kas dažkārt ir galvenais faktors, kādēļ uzņēmēji izvēlas Latviju par savu objektu atrašanās vietu. Pēdējo gadu laikā būtiski samazinās elektrotīkla bojājumu skaits un paaugstinās elektroapgādes drošums, kas ir ļoti svarīgs faktors ražotājiem, kuriem vienas sekundes elektroapgādes traucējums var radīt tūkstošiem eiro lielus zaudējumus. Prognozēju, ka tarifu samazināšana vēl vairāk stimulēs Latvijas ekonomikas attīstību,» pārliecināts teic S. Jansons.

Optimālas jaudas izvēle

Neatkarīgā jau rakstīja, ka Sadales tīkls kopš 2016. gada aicina klientus izvērtēt pieslēguma jaudu savā objektā un, ja jauda netiek izmantota, atteikties no liekā apjoma. Jaudas optimizācija ļauj samazināt rēķinu par elektrību. Ja pieslēguma jauda vairākas reizes pārsniedz nepieciešamību un reālo patēriņu, tad, atsakoties no nevajadzīgā apjoma, maksu par sadales pakalpojumu izdodas samazināt būtiski.

Pēc S. Jansona skaidrotā, lielākie ieguvēji no tarifu mainīgās komponentes samazinājuma šobrīd ir tieši tie elektroenerģijas lietotāji, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu izmanto efektīvi, tas ir, patērē atbilstoši uzstādītajai jaudai, to maksimāli noslogojot, kā arī klienti, kuriem elektroenerģijas patēriņš ir nakts laikā un ir izvēlēts S3 tarifa plāns. Lietojot elektroenerģiju nakts laikā, piemēram, attiecīgi noregulējot apsildes iekārtas un siltumsūkņus, lietojot veļas žāvētājus vai uzlādējot elektroautomobiļus, tiek atslogots elektrotīkls dienas laikā, kas nozīmē, ka AS Sadales tīkls ir iespēja nodrošināt jauniem klientiem elektrotīkla pieslēgumu ātrāk un lētāk, neizbūvējot papildu jaudas. S. Jansons atzīst, ka Sadales tīkla klienti joprojām turpina vērtēt savu pieslēgumu jaudu un atsakās no nevajadzīgās, jo tā ir iespēja samazināt savus maksājumus par elektrību, tomēr esošie tarifi klientus stimulē arvien vairāk savā ikdienā lietot tieši elektrību, nevis citus energoresursus, jo, patērējot vairāk, jāmaksā mazāk. «Mēnesī saņemam vidēji 370 pieteikumu elektrotīkla pieslēgumu jaudas samazināšanai. Arī sezonālie elektrības lietotāji izmanto iespēju un uz laiku līdz deviņiem mēnešiem atsakās no jaudas, kas nav nepieciešama,» sacīja S. Jansons.

Digitalizācija un mērķtiecīgas investīcijas

Pieslēgumu jaudas sakārtošana, kā arī vērienīgā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma, kas tiek īstenota uzņēmumā kopš 2017. gada, bija tas, kas ļāva uzņēmumam veikt tarifu samazināšanu no šā gada 1. janvāra. «Ieviešot digitālās tehnoloģijas un risinājumus, pārskatot darbības procesus, mērķtiecīgi investējot tīkla attīstībā, kā arī rūpīgi izvērtējot visas izmaksas, jau tagad esam ietaupījuši vairāk nekā 15 miljonus eiro. Šo ietaupījumu no izmaksu optimizācijas jau šogad varējām novirzīt pakalpojumu tarifu samazināšanai,» sacīja S. Jansons.

***

Sadales tīkla darbības rādītāji 2019. gadā

• Sadalītā elektroenerģija 6532 GWh

• Vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma indekss (SAIDI) 246 minūtes

• Vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma skaita indekss (SAIFI) 2,657 reizes

• Atjaunotas elektrolīnijas 1612 km

• Rekonstruētas un izbūvētas transformatoru apakšstacijas 690

• Darbinieku skaits pārskata gada beigās 1957

Avots: Sadales tīkls