Atjauno un papildina vienošanās ar Krieviju tranzīta nozarē

 
©Publicitātes foto

Pirms Lieldienām Maskavā notika starptautiskā transporta un loģistikas izstāde TransRussia, kas kļuvusi par vietu, kur Latvijas un Krievijas transporta nozares amatpersonas ar parakstiem zem jauniem dokumentiem par tranzītkravu apriti starp abām valstīm dod zīmi, ka arī vecie līgumi tiks pildīti neatkarīgi no pārmetumiem, ar kādiem šīs valstis ik pa laikam apmainās.

Izstādei bija pieskaņota tikšanās starp Latvijas satiksmes ministru Tāli Linkaitu un Krievijas transporta ministru Jevgeņiju Ditrihu, kuri pilda arī Latvijas un Krievijas starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju pienākumus. Ministri tikās pirmo reizi, jo amatos nonākuši sakarā ar valdību maiņu vispirms Krievijā un tikai nesen Latvijā. Viņi vienojušies, kādu jautājumu izskatīšanu novirzīt starpvaldību komisijas darba grupām.

Latvijas transporta un tranzīta nozare izstādē startēja ar jaunu zīmolu VIA Latvia, kas kalpo arī par norādījumu uz interneta portālu vialatvia.com. Maskavā notika šā portāla svinīga atklāšana. Tajā uzrunu teica T. Linkaits, un portāla iespējas atklāja Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis, kam sakarā ar ministrijas ilggadējā valsts sekretāra un tikpat ilggadēja TransRussia dalībnieka Kaspara Ozoliņa aiziešanu no darba faktiski jāpilda viņa pienākumi.

Izstādē Latviju pārstāvēja vairāk nekā 40 valsts un privātie uzņēmumi, starp kuriem lielāko darba daļu tranzītkravu apritē starp Latviju un Krieviju paveic valsts a/s Latvijas dzelzceļš (LDz). Uz izstādi bija aizbraucis arī LDz prezidents Edvīns Bērziņš, bet pamanāmākās aktivitātes uzņēmās LDz meitasuzņēmums LDz Loģistika tā valdes priekšsēdētāja Gundara Ābola personā. LDz Loģistika izstādes laikā noslēdza vairākus līgumus ar Krievijas dzelzceļa uzņēmumiem.

Līgums starp LDz Loģistika un a/s Pirmais federālais kontrtreileru operators paredz sadarbību intermodālu kontrtreileru kravas pārvadājumu maršrutā Maskava-Rīga, kā arī iespēju kontrtreileru platformu ražošanai Latvijā. Ļoti aptuveni sakot, kontrtreilers ir konteiners, kam pielikti automašīnas riteņi; kontrtreileriem ir dažādi veidi atkarībā no to savienojuma ar autovilcēju un kravas ietilpības robežām starp 6 un 30 tonnām.

Vienošanās starp LDz Loģistika un a/s Pirmā kravu kompānija paredz kravu pārvadājumu apjoma palielināšanu satiksmē ar Krieviju. Vienošanās uzdevums ir precizēt, kā tieši izpildīt 2016. gadā parakstīto sadarbības memorandu starp LDz un a/s Pirmā kravu kompāniju. 15. aprīlī parakstītā vienošanās paredz, ka LDz Loģistika sniegs a/s Pirmā kravu kompānija importa un eksporta, kā arī tranzīta kravu pārvadājumu pakalpojumus Neatkarīgo Valstu Savienības teritorijā un Baltijā.

LDz Loģistika līgums ar uzņēmumu Digitālā loģistika attiecas uz sadarbību informācijas tehnoloģiju sistēmu ieviešanā. Tā ietvers savstarpējo pieredzes un informācijas apmaiņu informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī inovatīvu risinājumu izstrādāšanu un ieviešanu dzelzceļa nozarē.

Parakstīto dokumentu rindā bija arī LDz Loģistika un Starptautiskās loģistikas biznesa asociācijas memorands par informācijas un pieredzes apmaiņu starp nozares uzņēmumiem par transporta un loģistikas pakalpojumiem, pārvadājumu drošību, elektronisko dokumentāciju, kā arī nozares likumdošanas aktualitātēm.