Ko šogad sagaidīs iedzīvotāji daudzdzīvokļu māju siltumapgādes iekšējo sistēmu apkopē Rīgā?
 

Ap rudeni masu medijos parādījās ziņa, ka pašvaldības uzņēmums SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" rīkojis iepirkuma konkursu par firmu piesaisti savā pārziņā esošo daudzdzīvokļu māju (ap 4300) siltumapgādes iekšējo sistēmu apkopes nodrošināšanai.

Konkursā izraudzīta jauna firmu apvienība, privātfirma - pilnsabiedrība «Siltumserviss Rīga». To izveidojusi 4 firmu grupa - SIA «SB», SIA «Alpex», SIA «Adapteris» un SIA «LEP Energy». Konkursā īpatnējā veidā gan nav tikusi pielaista AS”Rīgas siltums”, kas šo darbu lielākajā minēto ēku daļā ir veikusi līdz šim un ir profesionāli sagatavots uzņēmums šādu apkopes darbu veikšanai. Ņemot vērā to, ka es, darbojoties Rīgas domes deputātu sastāvā no 1997. līdz 2001.gadam un vadot Komunālo un dzīvokļu jautājumu komiteju, kuras pārziņā bija arī Rīgas siltumapgādes jautājumi, esmu ieguldījusi sadarbībā ar tobrīd vēl jauno AS”Rīgas siltums” lielu darbu daudzdzīvokļu māju siltumapgādes sistēmu sakārtošanā un apkopes nodrošināšanā, kam veltīta arī mana 2002.gadā izdotā grāmata „SILTUMAPGĀDE. Problēmas un risinājumi pašvaldību administratīvajās teritorijās”, gribu, balstoties uz savu pieredzi un kompetenci, paanalizēt situāciju, kāda tā ir izveidojusies Rīgā šajā jomā. Cita starpā, savulaik esmu iedibinājusi energopārvaldnieka institūciju daudzdzīvokļu mājās Latvijā, esmu kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Tehniskās koledžas un AS „Rīgas siltums” kolēģiem piedalījusies energopārvaldnieku apmācībā, kā arī no 1995. līdz 2011.gadam bijusi energopārvaldniece savā daudzdzīvokļu mājā Vesetas ielā 8, kas šobrīd skandalozi pazīstama arī ar „Rakstnieku mājas” nosaukumu. Pieredze tieši daudzdzīvokļu māju siltumapgādes iekšējo sistēmu apkopes jautājumos man ir pietiekoši liela, lai varētu situāciju vērtēt kompetenti.

Daudzdzīvokļu māju siltumapgādes iekšējo sistēmu apkopes analīzi gribu veikt, uz savas pieredzes pamata salīdzinot veidu, kā šo darbu veic AS”Rīgas siltums” un privātfirmas speciālisti, jo dzīvokļu īpašnieku biedrība „Rakstnieku māja” jau gadsimta sākumposmā ir no pašvaldības pārņēmusi māju savā pārvaldījumā, savukārt 2011. gadā, kad pēc 16 gadu darba beidzu savu energopārvaldnieka pienākumu izpildi, mainīja mājas siltumapgādes sistēmas apkopes firmu, atsakoties no AS”Rīgas siltums” pakalpojumiem (1995.-2011.g.) un piesaistot privātfirmu SIA „CR-Siltums”. Ir ko salīdzināt!

Man jāatzīst, ka AS”Rīgas siltums” speciālisti, no vienaldzīgiem un neapmācītiem novērotājiem 1996.gada haosā dzīvojamās mājās ar izgāztām siltummezglu durvīm un izlaupītiem un bieži avārijas situācijā esošiem, noplūdušiem siltummezgliem un sistēmām, līdz gadsimta sākumam, reizē ar reglamentējošo dokumentu izstrādi Rīgas domē, ir izauguši par organizētu un apmācītu, ar speciālām darba apģērba formām, aprīkojumu un mobilitāti apgādātu apkopes kolektīvu, kas sakārtojis patēriņa uzskaiti un modernizējis siltummezglus, ierīkojis dzelzs durvis un restes logiem, izveidojis neatkarīgu pieslēgumu tīkliem un apkures regulēšanu, kā arī vietējos karstā ūdens sagatavošanas mezglus. Nodrošinājis arī māju siltumapgādes sistēmu ieregulēšanu, bez kuras mājas sistēmas iekārtas, ierīces un tīklojums ir tikai dzelži. Tālāk ir sekojis progress - pastiprināti grupās, piesaistot RTU speciālistus, katru gadu notikusi šī personāla apmācība AS”Rīgas siltums” speciāli aprīkotā mācību centrā. Tajā kvalifikācijas celšanas kursos apgūtas nu jau arī attālināti nolasāmās patēriņa uzskaites sistēmas un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kā arī ekspluatācijas drošuma jautājumi sistēmā. Daudzu gadu garumā citu RTU kolēģu vidū pasniedzēja statusā esmu tur bijusi arī es. AS „Rīgas siltums” ir radījis arī efektīvu māju apkopes pārbaudes sistēmu, ieviešot diennakts bezmaksas telefonu (80000090) iedzīvotājiem ar ziņojuma ieraksta saglabāšanu. Nepieciešamības gadījumā sūdzību novēršanai operatīvi tiek izsūtīta speciālistu brigāde. Tā - AS”Rīgas siltums” speciālisti, kuru pakalpojumus saņēma arī „Rakstnieku māja”, nodrošinot racionālu patēriņu un līdz ar to arī pietiekoši zemu apmaksu par patērēto siltumu.

Ja jautājam, kas ir mainījies „Rakstnieku mājā”, tad aina ar mājas siltumapgādes sistēmas apkopi privātfirmas SIA „CR-Siltums” izpildījumā ir šāda. Esam aizmirsuši, ko nozīmē sistēmas apkope ar gadskārtēju sistēmas skalošanu, sagatavošanu kārtējai apkures sezonai un citu kārtējo apkopes darbu veikšanu atbilstoši apkopes instrukcijai, kas mājas siltuma mezglā AS „Rīgas siltums” darbības laikā bija redzamā vietā piestiprināta pie sienas (cita starpā, tā publicēta arī manā 2002. gadā izdotajā grāmatā „Siltumapgāde”). Tāpat, kā siltuma mezglā atradās arī reģistrācijas žurnāls, kurā visas personas, kas apmeklēja siltuma mezglu, reģistrēja tur apmeklējuma brīža situācijas novērtējumu (tehniskos parametrus) un savas veiktās darbības. Šķiet, ka šie dokumenti vairs netiek lietoti. Sistēma pamatā iet uz nodzīvošanu. Regulāra apkope nenotiek, personāls ierodas galvenokārt tikai uz sistēmas pieslēgšanu, atslēgšanu un avārijām. Jā, tagad - pēc legionellu baktēriju ieperināšanas mājas ūdensapgādes sistēmā 2016.gada sākumā un skaļā skandāla ar saslimšanu ar legionelozi - kopš vasaras ierodas arī reizi mēnesī pacelt apmēram uz diennakti karstā ūdens temperatūru sistēmas termoapstrādei. Tā kā vairs oficiāli savas mājas siltumapgādes sistēmu neuzraugu, man vairs ieejas siltummezglā nav - atslēgas esmu nodevusi mājas pārvaldībai 2011. gadā. Par sistēmas stāvokli un apkopi varu spriest pēc tā, ko vēroju no malas, vai redzu savā dzīvoklī. Jāteic, ka pirmo reizi pa šiem nu jau 7 gadiem manā dzīvoklī meistars atgaisot radiatorus iegriezās tikai šoruden, arī tad tikai pēc mana lūguma mājas pārvaldītājiem un uz meistara ierašanos man gaidot 5 dienas. No apkopes sistēmas pārņemšanas līdz pat šim laikam kaut cik pieņemama apkures temperatūra manā dzīvoklī no centralizētās apkures bijusi tikai pagājušā apkures sezonā. Visus pārējos gadus, arī šajā apkures sezonā, normālas temperatūras uzturēšanai esmu iegādājusi un vienā no telpām visu diennakti paralēli centrālapkurei turu ieslēgtu lielu elektroradiatoru. Par apkuri apmaksāju gan mājas pārvaldītāju ik mēnesi izsniegtos samērā lielos rēķinus, gan daudz maksāju arī par elektroapkuri. Nezinu, kā tas ir citos dzīvokļos, bet domāju, ka manas problēmas ir saistītas ar firmas SIA”CR-Siltums” personāla neprasmi veikt mājas siltumapgādes sistēmu ieregulēšanu pēc veiktajiem avāriju likvidēšanas darbiem vai kapitālremontiem dzīvokļos sakarā ar to īpašnieku maiņu. Manā dzīvokļu blokā gandrīz visi dzīvokļi daudzus gadus stāvēja tukši, tā ka vienīgi es biju ieinteresēta normālā apkurē, savukārt pēdējā gadā īpašniekus mainīja un remontus līdz šīs apkures sezonas sākumam šeit veica 4 no 6 dzīvokļiem. Sistēma, protams, pamatīgi izregulēta, jo tika visur mainīti arī radiatori, taču kopš apkures sezonas sākuma pagājuši jau 3 mēneši. Zinoši speciālisti ar ieregulēšanas problēmu būtu sen tikuši galā, taču, acīmredzot, mūsu māju apkalpojošai firmai šādu speciālistu vai arī intereses nav. Ir ziema, gaidām salu, kad nevar eksperimentēt ar atsevišķiem no sistēmas atslēgtiem aukstiem stāvvadiem un remdenu siltumnesēju dažos citos stāvvados. Normāli silts ir tikai viens no 7 centralizētās apkures radiatoriem dzīvoklī. Lūk, šādi sistēmas apkopi veic privātfirma un šāds apkopes stils tagad sagaida arī daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus, kam privātfirmu apkopi sarūpējis SIA”Rīgas namu pārvaldnieks”. Jo - principiāli atšķiras privātfirmu un AS „Rīgas siltums” motivācija darbībai māju siltumapgādes sistēmu apkopes jomā. Siltumapgādei ir ne tikai biznesa, bet arī likumā formulēta sociāla funkcija, jo tā tieši saistīta ar iedzīvotāju izdzīvošanu. Ja SIA „Rīgas siltums” nes pilnu atbildību par siltumapgādi, tad, diemžēl, privātfirmām, īpaši nelielām, ar sociālo funkciju un atbildību par savu darbību vai bezdarbību nav nekāda sakara, tām svarīgs ir tikai pats bizness, un šajā gadījumā - rīdzinieku nauda. Tā gan.

Nobeidzot analīzi, man tomēr jāpiebilst, ka skaļajam skandālam vai mākonītim ar legionelozi „Rakstnieku mājā” ir arī sava zelta maliņa - 2016.gada vasarā pēc iedzīvotāju lēmuma ir uzsākta ar organiku aizaugušo un legionellu apdzīvoto veco ūdensapgādes sistēmas stāvvadu nomaiņa un arī manā dzīvokļu blokā līdz jaungadam tā ir jau pabeigta. Izpildītājs gan ir vien tas pats SIA ”CR-Siltums”, kas iedzīvotāju grupas uzraudzībā šos darbus veic kvalitatīvi, taču darbi virzās ļoti gausi un tā turpinot mājā vilksies vēl vismaz gadu. Taču, pie sava virtuves aukstā ūdens krāna nu jau eju klāt bez bailēm - no tā tiešām nāk auksts ūdens!