Pirmdiena, 2.oktobris

redeem Ilma, Skaidris

arrow_right_alt Veselība

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai nosaka nacionālo interešu statusu

© f64.lv, Kaspars Krafts

Valdība otrdien atbalstīja Veselības ministrijas (VM) izstrādāto rīkojuma projektu, kas paredz noteikt nacionālo interešu objekta statusu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) teritorijai un vairākiem tajā esošajiem objektiem.

RAKUS ir universitātes slimnīca, kas bez sekundāro un terciāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas piedalās bakalaura, maģistra, rezidentu un doktora studiju programmu un rezidentūras programmu īstenošanā un veic zinātnisko un pētniecisko darbu ārstniecības jomā, veicinot jaunu ārstniecības metožu un medicīnas tehnoloģiju ieviešanu.

Šobrīd RAKUS sastāvā ietilpst vairāki stacionāri: "Gaiļezers", "Latvijas Onkoloģijas centrs" (LOC), "Biķernieki", "Latvijas Infektoloģijas centrs" (LIC), "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" (TPSC), kas izvietoti vairākās adresēs, un Patoloģijas centrs.

VM norāda, ka, ņemot vērā, ka RAKUS ir stratēģiskais sadarbības partneris Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Ziemeļatlantijas Līguma organizācijai (NATO), kā arī pēc Valsts drošības dienesta atzinuma RAKUS ir kritiskās infrastruktūras objekts, jo RAKUS ir būtiska loma katastrofu medicīnas koordinēšanā, jebkura jaunās infrastruktūras izbūves-pārbūves apturēšana skars nacionālās intereses un tiks zaudēta iespēja operatīvi reaģēt un strauji virzīties uz mērķi.

Paredzēts, ka nacionālo interešu objekta statusa noteikšana mazinās riskus, ka projektu īstenošana varētu aizkavēties. Tāpat VM atzīmē, ka, ja kāda persona vai personu grupa - zemes īpašnieki, vides aktīvisti, apbūvei pakļauto teritoriju iedzīvotāju biedrības un citi būs neapmierināti ar šādu objektu būvniecību, tie nevarēs apturēt nacionālas intereses ietekmējoša objekta infrastruktūras būvniecības realizāciju.

VM norāda, ka kritiskajai infrastruktūrai valsts apdraudējuma gadījumā tiek noteikts pienākums turpināt darbību, lai nodrošinātu valstij un sabiedrībai kritisko pakalpojumu sniegšanu, atbalstu apdraudējuma situācijas pārvarēšanai, tāpēc, lai nodrošinātu to, ka kritiskā infrastruktūra būtu spējīga nepārtraukt savu darbību un veikt visas nepieciešamās funkcijas valsts apdraudējuma gadījumā, ir nepieciešams nodrošināt iespēju operatīvi reaģēt.

Līdz ar to nacionālo interešu objekta statuss tiek noteikts RAKUS teritorijai un objektiem šādu nekustamo īpašumu robežās: Hipokrāta ielā 2 esošajam stacionāram "Gaiļezers", plānotajam jaunajam plaušu un infekciju slimību ārstniecības korpusam un plānotajam RAKUS vienotajam ambulatorajam centram, kā arī nekustamajam īpašumam bez konkrētas adreses, uz kura atrodas Patoloģijas centrs un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Tāpat nacionālo interešu objekta statuss tiek noteikts Hipokrāta ielā 4, kur atrodas LOC un Lielvārdes ielā 68, kur atrodas stacionārs "Biķernieki".

Nacionālo interešu objekta statuss netiek noteikts LIC, kas atrodas Linezera ielā 3, un TPSC, kas atrodas Upeslejās, jo tos nākotnē paredzēts pārvietot uz Hipokrāta ielas kompleksu. Pašreiz VM izstrādā tās valdījumā esošo nekustamo īpašumu attīstības koncepciju, kurā tiks izvērtēta rīcība ar šobrīd LIC un TPSC izmantotajiem nekustamajiem īpašumiem, paturot iespēju arī organizēt šo nekustamo īpašumu atsavināšanu.

VM informē, ka RAKUS plāno attīstīt sekundāros ambulatoros un dienas stacionāra pakalpojumus, kā arī koncentrēt ambulatoros un stacionāra pakalpojumus Hipokrāta ielas kompleksā (Hipokrāta iela 2, Hipokrāta iela 4), rekonstruējot esošu nekustamā īpašuma objektu, tajā izveidojot jaunu Plaušu un infekcijas slimību ārstniecības korpusu un veidojot RAKUS vienoto ambulatoro centru. Papildus iepriekš minētajiem būvdarbiem, paredzēta daudzstāvu autostāvvietu izbūve un teritorijas labiekārtošana. Pēc stacionāra "Gaiļezers" rekonstrukcijas paredzēta stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ēkas atjaunošana.

2020.gadā Ministru kabinets apstiprināja vairāk nekā 6 miljonu eiro piešķiršanu centralizētās RAKUS aptiekas loģistikas ēkas un stacionāru ēku savienojošu pāreju būvniecībai Hipokrāta ielas kompleksā. Ir uzsākti sagatavošanās darbi, lai veiktu būvniecības procesus, kas saistīti ar Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloka izveidi.

Jau šobrīd ir veikti pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai stacionārā "Biķernieki".