Tradicionālās cigaretes - galvenais smēķēšanas uzsākšanas veids

 
©pexels.com

Eiropas Komisijas pasūtītā sabiedriskās domas pētījuma īpašā Eirobarometra dati liecina, ka ~80% smēķētāju savu smēķēšanas pieredzi ir sākuši un arī turpina ar tradicionālajām cigaretēm.

Tikmēr līdz 2% sākuši lietot nikotīnu ar bezdūmu produktiem - e-cigaretēm, karsējamo tabaku vai snus.

Pētījumā atklāts, ka bezdūmu produktus smēķētāji izvēlas, lai samazinātu tradicionālo cigarešu smēķēšanu, un 30% smēķētāju šie produkti palīdzējuši smēķēšanu atmest pilnībā.

Eirobarometra dati liecina, ka ~ 80% to respondentu, kuri kādreiz pamēģinājuši tabakas produktus, pirmā tabakas lietošanas pieredze bija tradicionālās cigaretes.

Šādi norādīja 86% respondentu Latvijā un 81% - vidēji ES. Salīdzinājumam, tinamo tabaku kā pirmo izmēģinājuši vidēji 6% ES attiecīgās grupas aptaujāto, ūdenspīpi - 4%, elektroniskās cigaretes 2%, bet cigarillas, pīpes tabaku, karsējamo tabaku vai snus - 1% vai mazāk aptaujāto.

Lielākā daļa esošo un bijušo smēķētāju uzsākuši smēķēt pirms 18 gadu sasniegšanas (54%). Pie līdzīgiem secinājumiem nonākts arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas profesores Aijas Zobenas vadībā veiktajā pētījumā.

Pētījuma dati arī liecina, ka 36% esošo smēķētāju pamēģinājuši e-cigaretes un 16% - karsējamo tabaku, kas ir četras reizes vairāk nekā citu grupu respondentu. Vairākums e-cigarešu lietotāju (57%) sākuši tās lietot, lai samazinātu vai pilnībā atmestu tradicionālo cigarešu lietošanu, bet 37% aptaujāto norāda, ka uzskata e-cigarešu lietošanu par mazāk kaitīgu kā smēķēšana.

Savukārt karsējamās tabakas lietotāji visbiežāk uzsvēra, ka uzskata šos produktus par mazāk kaitīgiem kā tradicionālās cigaretes (39%), 25% norāda, ka karsējamo tabaku sākuši lietot, lai mazinātu savu cigarešu atkarību. 30% aptaujāto bijušo smēķētāju norādīja, ka e-cigaretes vai karsējamā tabaka palīdzējusi viņiem pilnībā atmest smēķēšanu.

Eirobarometra dati liecina arī, ka ne e-cigaretes, ne karsējamā tabaka nešķiet pievilcīga nesmēķētājiem - vien 6-7% nesmēķētāju atzina šos produktus par pievilcīgiem, kamēr vairāk kā 90% norādīja, ka šie produkti viņiem nav pievilcīgi.

Eirobarometrs ir Eiropas līmeņa pētījumu sērijas, kuras Eiropas Komisija veic kopš 1970.gada, aptverot iedzīvotāju attieksmi pret Eiropas integrāciju, politiku, institūcijām, sociālajiem apstākļiem, veselību, kultūru, ekonomiku, pilsonību, drošību, informācijas tehnoloģijām, vidi.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!