Komentāri: Latvijā vidējā pensija divas reizes knapāka nekā Eiropas Savienībā