\\Māja

Rēķini par karsto ūdeni atšķiras? Uzzini, kā tos samazināt

 
©Pixabay

Karstais laiks dara savu, ūdens patēriņš pieaug, saņemot rēķinus par patērēto karsto ūdeni dažādās mājās, rēķini atšķiras, līdz ar to aktualizējas jautājums – kāpēc mājām rēķini par patērēto ūdeni atšķiras un vai Rīgā ir dažādi tarifi siltumenerģijai?

Kopš 2017.gada aprīļa līdz pat šī gada 1.augustam visā Rīgā ir viens nemainīgi zems siltumenerģijas tarifs, ko AS “RĪGAS SILTUMS" piemēro norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju, 44,39 EUR/MWh bez PVN. Siltumenerģijas cena noteikta, pamatojoties uz akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2017.gada 10.aprīlī publicēto paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

AS “RĪGAS SILTUMS" komercdirektore Tatjana Kuļešova skaidro: “AS “RĪGAS SILTUMS" piegādā siltumenerģiju līdz ievadam mājas siltumezglā, kur atrodas siltumenerģijas skaitītājs, un uzskaita mājā kopā patērēto siltumenerģiju megavatstundās. Balstoties uz skaitītāja rādītajiem, izraksta vienu kopēju rēķinu par mājā kopā patērēto siltumenerģiju, sareizinot patērētās megavatstundas ar apstiprināto tarifu par vienu megavatstundu.

Tālāk ēkas pārvaldnieks/īpašnieks, pielietojot noteiktu metodiku, veic aprēķinus - cik ir jāmaksā par apkuri, ūdens cirkulāciju un ūdens uzsildīšanu.

Mājā ieplūstošā siltumenerģija tiek izmantota šādiem pakalpojumiem: apkurei, kas vasarā nav, karstā ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens cirkulācijai (ja mājā ir izbūvēta cirkulācijas līnija).

Maksu par karsto ūdeni var ietekmēt virkne dažādu nosacījumu:

1. Iedzīvotāju paradumi - dzīves un darba režīms, sadzīves un higiēnas prasības;

2. Neprecīzi dzīvokļa karstā ūdens skaitītāja rādījumi - karstā ūdens neuzskaitīta lietošana, iespējams ietekmējot karstā ūdens skaitītāju darbību;

3. Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas tehniskais stāvoklis;

4. Santehnisko iekārtu stāvoklis dzīvokļos;

5. Individuālajā siltummezglā ieregulētais karstā ūdens temperatūru un cirkulācijas režīms. Piemēram, jo augstāka tiek turēta karstā ūdens temperatūra, jo dārgāk būs jāmaksā par 1m3 uzsildīšanu.

6. Ēkas īpašnieka (pārvaldnieka) pielietotā metodika - “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem."

Svarīgi atcerēties - katrā mājā maksa par karsto ūdeni var atšķirties iepriekš norādīto nosacījumu ietekmē. Savukārt iedzīvotājiem par neskaidrībām rēķinā būtu jāsazinās ar ēkas apsaimniekotāju, kas ir kompetents izskaidrot nosacījumus, kāpēc maksājam vairāk vai mazāk.

Par mājā kopā patērēto siltumenerģiju var iepazīties www.rs.lv sadaļā Iedzīvotājiem - “Patēriņa salīdzinājums".

Jauna sistēma efektīvai karstā ūdens uzskaitei un datu pārraidei. Lai efektīvi uzskaitītu ikdienā mājā katrā dzīvoklī saņemtos pakalpojumus AS “RĪGAS SILTUMS" izstrādājusi rīdziniekiem izdevīgu produktu - automātiska mērierīču nolasīšanas sistēma (AMN).

Tā ir AS “RĪGAS SILTUMS" izveidota sistēma, kas automātiski nolasa patēriņa datus karstajam ūdenim, kā arī no siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem), un elektroenerģijas skaitītājiem, lai sagatavotu precīzus rēķinus.

Šīs sistēmas lielākais ieguvums - tiek izslēgtas karstā ūdens un citu datu rādījumu nolasīšanas kļūdas, tādējādi vairs neveidojas konflikti par ikmēneša pārtēriņiem vai zudumiem, jo novērsta iespēja ietekmēt skaitītāju rādījumus.

Svarīgi, ka mūsu klienti jebkurā laikā var saņemt kontroles nolasījumus un papildu informāciju.