Rīgas graustiem noteiks augstākus nodokļus

Īpaši izveidota darba grupa Rīgas domē izvērtējusi 27 Rīgas graustu stāvokli, no kuriem 26 gadījumos ēkas atzītas par A, B un C kategorijas graustiem, un tuvākajā laikā tiks apliktas ar dubultu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, informē Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve Ilze Krūkle.

Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs piektdien, 8.jūnijā, uz pirmo sēdi sasaucis darba grupu, kas turpmāk lems par rīcību ar vidi degradējošām, sabrukušām un cilvēka drošību apdraudošām būvēm. Pirmajā sanāksmē darba grupa vienojās par turpmākajiem darbības principiem un apstiprināja reglamentu, kā arī izskatīja pirmos 27 graustus, lielākā daļa no kuriem atrodas vecpilsētā, un lēma par to aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Burovs norādīja, ka Rīgas domes darbības rezultātā situācija ar graustiem pilsētā lēnām uzlabojas. Kā labs piemērs minēts privātīpašumā esošs grausts Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā, Cēsu ielā 37. Tas Īpašuma departamenta graustu sarakstā bija B kategorijas grausts, bet īpašnieki to konservēja, kā arī nosedza ar dekoratīvo sietu. Rezultātā darba grupa šo graustu pārcēla no B kategorijas uz D, un tam netiks piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.

Nākamā darba grupas tikšanās plānota piektdien, 8.jūnijā, kad tiks apstiprināts iepriekšējās sēdes protokols. Balstoties uz protokolu un namu apsekošanas aktiem, pašvaldības juristi 26 graustu īpašniekiem sagatavos administratīvo aktu, ko mēneša laikā varēs apstrīdēt. Pēc šī termiņa vēstule tiks nodota pašvaldības Ieņēmumu pārvaldei, lai tā piemērotu dubultu Nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Darba grupa piektdien vērtēs pārējos graustus pašvaldības teritorijā, lai lemtu par to aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi.

Krūkle informēja, ka darba grupa izveidota ar mērķi noteikt vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku klasifikāciju nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, jo likums par nekustamā īpašuma nodokli pašvaldībām paredz tiesības savos saistošajos noteikumos aplikt graustus ar dubultu nekustamā īpašuma nodokļa likmi - 3 % apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības. Rīgas pašvaldība jau ir veikusi šādus saistošo noteikumu grozījumus, paredzot, ka ar paaugstinātu nodokļa likmi tiks aplikti A, B, un C kategorijas grausti.

Komisija, vadoties no graustu apsekošanas ziņojumiem, sniegs ieteikumus to klasifikācijai atbilstoši Rīgas domes noteiktajiem kritērijiem, kā arī sniegs ierosinājumus pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai.

Darba grupā ir pārstāvji no Rīgas domes Īpašuma departamenta, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs", Rīgas pilsētas izpilddirekcijām, Rīgas pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas.

Svarīgākais