Trīs uzņēmumi apliecinājuši, ka arī turpmāk gatavi izvest atkritumus Rīgā [papildināts]

 
©Dāvis Ūlands/F64

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Clean R" apliecinājis Rīgas domei gatavību arī turpmāk nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā, pavēstīja kompānijā.

"Trešdien, 11.septembrī, uzņēmums ir nosūtījis apliecinājumu Rīgas domei par gatavību izvest atkritumus Rīgā pēc 14.septembra," informēja kompānijā, vienlaikus norādot, ka ir jānodrošina korekts tiesiskais ietvars pakalpojuma sniegšanai.

Vienlaikus kompānijā atzīmēja, ka šobrīd juridiski joprojām ir spēkā koncesijas līgums un no tā izrietošie pienākumi "Clean R" pildīt saistības, tostarp izvest iedzīvotājiem atkritumus. Spēkā esošs koncesijas līgums rada tiesiskās sekas - iepriekš noslēgtie līgumi starp Rīgas pilsētu un četriem izraudzītajiem komersantiem, kā arī iedzīvotājiem juridiski zaudē savu spēku. Ņemot vērā, ka koncesijas līgums arvien ir spēkā, tas nav ne atcelts, ne atzīts par spēkā neesošu, Rīgas domes uzteikuma atsaukums pats par sevi nevar atjaunot iepriekšējos komersantu līgumus.

Tāpat "Clean R" aicina Ministru kabinetu nevilcināties ar konceptuāla lēmuma pieņemšanu par atkritumu izvešanas modeli Rīgā pēc 14.septembra.

"Katra diena, kura tiek pavadīta sarunās un kurā netiek pieņemts lēmums par tiesisko ietvaru, kādā tiks sniegts atkritumu izvešanas pakalpojums Rīgā pēc 14.septembra, ir papildu diena atkritumu izvešanas problēmām Rīgā. Šobrīd esam jau pietuvojušies kritiskajam punktam, kurā ar lēmuma pieņemšanu valsts un pašvaldība vairs nedrīkst vilcināties. Ir jāsaprot, ka viens ir sarunu procedūra un tās noslēgšana, bet daudz būtiskāk ir uzņēmumu spēja saplānot maršrutus, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību," sacīja "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Tāpat "Clean R" pārstāvji norādīja, ka jau šobrīd pastāv augsts risks, ka var rasties operacionālās darbības kļūdas, jo pakalpojums ir jānodrošina mazāk nekā pēc četrām dienām, līdz ar to operatīva un konstruktīva darbība ir visu iesaistīto pušu interesēs.

Arī vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" apliecinājis Rīgas domei gatavību turpināt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

"Esošajā situācijā vienīgais loģiskais risinājums ir turpināt esošos līgumus, lai nepieļautu piesārņojuma krīzi un haosu pilsētā. Ņemot vērā arī Konkurences padomes (KP) nostāju, šobrīd politiķiem vairs nav laika izdomāt jaunus vingrinājumus ar triecientempa sarunu procedūrām, kuru sekas ir neprognozējamas. Tāpēc atkārtoti uzsveram, ka esam gatavi strādāt saskaņā ar esošo kārtību un tas šobrīd ir optimālākais risinājums, lai nepieļautu apjomīgu vides piesārņojumu visā Rīgā. Mūsuprāt, politiķu un atbildīgo iestāžu pusē ir svarīgi nodrošināt juridisku vienprātību, lai situācijā, kad no 15.septembra turpinām pildīt līgumu, netiek apšaubīta šāda soļa leģitimitāte," sacīja "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Vienlaikus viņš piebilda, ka atbildīgajām amatpersonām steidzamības kārtā jārisina jautājums par tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuru esošie atkritumu apsaimniekošanas operatori nebūs gatavi turpināt līgumsaistības. "Jo ātrāk būs skaidrība par situāciju Rīgā, jo ātrāk arī šie klienti varēs pārslēgt līgumus ar citu operatoru," pauda kompānijā.

Atkritumu apsaimniekotāja SIA "Lautus" konceptuāli būtu gatava turpināt nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Rīgā.

"Teorētiski mēs varam pakalpojumu turpināt. Tas prasa daļēji refinansēties un daļēji veikt jaunas investīcijas, taču uzņēmums ir apliecinājis, ka grasās to darīt," teica Daktere.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka sadarbība ar Rīgas domi tiks turpināta tikai tad, ja pašvaldība sniegs atbildi par to, kādā veidā tiks panākts, ka Konkurences padomes (KP) pieņemtais lēmums, kas šobrīd ir saistošs tikai Rīgas pašvaldībai, būs saistošs arī gala patērētājam jeb atkritumu radītājam. Proti, garantēt nepieciešamo juridisko pamatu, lai atkritumu radītājam būtu pienākums apmaksāt "Lautus" pakalpojumus pat, ja līgums nebūs noslēgts. Kā arī saņemt apliecinājumu par to, vai nesaņemot samaksu par atkritumu apsaimniekošanu, dome to uzņēmumam kompensēs. Tāpat uzņēmumu interesē, kas notiks situācijā, ja tiesa KP lēmumu atcels, proti, kurš šādā gadījumā kompensēs "Lautus" zaudējumus, kas būs radušies.

Daktere piebilda, ja "Lautus" uz Rīgas domei uzdotajiem jautājumiem saņems juridiski pamatotas un likumiskajam regulējumam atbilstošas atbildes, kompānija ir gatava turpināt darbu.

Tajā pašā laikā viņa piebilda, ka līdz šim atbilde no domes nav saņemta, tāpēc ir pāragri runāt par iespējamiem atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem ar Rīgas pašvaldību. "Šīs sarunas notiks sarunu procedūrā un sarunu procedūra vēl nav uzsākta", teica Daktere.

Ziņots arī, ka "Getliņi EKO" ir noslēdzis 686,3 miljonu eiro vērtā Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskās-privātās partnerības procedūru un par konkursa uzvarētāju atzinis SIA "CREB Rīga", ko izveidojuši divi vides pakalpojumu sniedzēji - SIA "Clean R" un SIA "Eco Baltia vide". Atbilstoši publiskās-privātās partnerības procesam konkursa uzvarētājs nodrošinās Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un investīcijas turpmākos 20 gadus. Jūnija sākumā "Getliņi EKO" un "CREB Rīga" reģistrēja kopsabiedrību "Rīgas vides pakalpojumi", taču vēlāk uzņēmums mainīja nosaukumu, pārtopot par "Tīrīga".

Savukārt KP, pamatojoties uz aizdomām par iespējamu līguma par Eiropas Savienības darbību 102.pantā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma pārkāpumu, ierosināja pārkāpuma lietu pret Rīgas pilsētas pašvaldību un "Getliņi EKO". Lai lietas izpētes laikā atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā saglabātu konkurenci, KP pieņēma lēmumu noteikt pagaidu noregulējumu, kas tostarp aptur noslēgto koncesijas līgumu.

KP pagaidu regulējumā noteikts, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai un "Getliņi Eko" uzlikts pienākums nekavējoties apturēt šā gada 14.jūnija koncesijas līguma izpildi par atkritumu savākšanu. Tāpat Rīgas pašvaldībai uzlikts pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz ceturtdienai, 12.septembrim, atsaukt atkritumu apsaimniekošanas līgumu uzteikumus, kuri nosūtīti apsaimniekotājiem.

Tāpat Rīgas pašvaldībai uzdots pienākums ne vēlāk kā līdz 12.septembrim informēt atkritumu radītājus tās administratīvajā teritorijā par sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem Rīgas pašvaldībai bija noslēgti līgumi pirms šā gada 14.jūnijā noslēgtā koncesijas līguma.

Rīgas pašvaldībai un "Getliņi Eko" arī uzlikts pienākums ne vēlāk kā līdz 12.septembrim iesniegt KP plānu, kādā Rīgas pašvaldība un "Getliņi Eko" nodrošinās konkurences noteikumu ietveršanu atkritumu apsaimniekošanas tirgū.

Lēmums par pagaidu noregulējumu būs spēkā līdz brīdim, kad stāsies spēkā KP galīgais lēmums šajā lietā. Vienlaikus KP lēmumu par pagaidu noregulējumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Patlaban Rīgas dome par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi sadarbības līgumus ar četriem uzņēmumiem - SIA "Clean R", SIA "Eco Baltia vide", SIA "Pilsētvides serviss" un SIA "Lautus".