Rīgas pašvaldības bērnudārzos turpmāk nodrošinās brīvpusdienas

 
©Pixabay

No šodienas Rīgas pašvaldības bērnudārzos tiks nodrošinātas brīvpusdienas, maijā nolēma Rīgas dome.

Lēmums paredz no šodienas segt brokastu, pusdienu un launaga izmaksas visiem izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī privātajās izglītības iestādēs. Tāpat šis lēmums attieksies uz tām pašvaldības skolām, kuras strādā 14 vai 24 stundu darba režīmā.

Skolām, kur ēdināšanas pakalpojumus sniedz komersanti, lai segtu visus saistītos izdevumus, pašvaldība atvēlēs 1,42 eiro par pusdienām vai 2,77 eiro par brokastīm, pusdienām un launagu.

Pašvaldības pirmsskolās līdzfinansējuma summa būs 1,99 eiro par brokastīm, pusdienām un launagu vai arī 2,21 eiro par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām. Par šo summu plānots segt pārtikas produktu iegādes izdevumus, jo pārējos ar ēdināšanu saistītos resursus nodrošina pašvaldība.

Savukārt privātajās pirmsskolās, lai segtu pārtikas produktu iegādes izdevumus, jo pirmsskolas izglītības pakalpojuma līdzfinansējuma aprēķinā ir iekļautas ar ēdināšanu saistīto resursus izmaksas, tie būs 1,99 eiro par brokastīm, pusdienām un launagu.

Tiem privāto pirmsskolu audzēkņiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statusam, pašvaldības maksa par brokastīm, pusdienām un launagu būs 2,77 eiro.

Saskaņā ar Valsts Izglītības informācijas sistēmas datiem, šogad 1.janvārī pašvaldības skolās pirmsskolas izglītību ieguva 25 904 audzēkņi.