Ūdens patēriņa rādījumi: daļēji atpakaļ pie papīra

 
©Nora Krevneva/F64 Photo Agency

Uz īsu brīdi neizpratni un ažiotāžu izraisījusī kārtība ūdens patēriņa rādījumus Rīgā iesniegt galvenokārt elektroniski nu ir nomainīta atpakaļ. Vairs nav reizi trīs mēnešos jāiet uz kādu no SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) klientu centriem pēc īpašajām veidlapām. Tiesa, šāda kārtība neattieksies uz visiem RNP klientiem, bet tikai uz tiem 8500 cilvēkiem, kuri eksperimentālajā periodā nav izmantojuši citu rādījumu iesniegšanas veidu – elektronisko vai ar īsziņu. Viņi, sākot ar decembri, ūdens patēriņa rādījumu veidlapu saņems kopā ar rēķinu.

Rīgas domē pamato, ka izlemts atgriezties pie papīra lapiņām tāpēc, ka jaunā ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmas ieviešana bija ne pārāk veiksmīga. Rīgas mērs Oļegs Burovs sacīja, ka ļoti liels skaits RNP klientu ir cilvēki gados, turklāt, ieviešot pārmaiņas, RNP nenodrošināja savlaicīgu un saprotamu informāciju saviem klientiem par izmaiņām ūdens patēriņa uzskaitē.

Tomēr ūdens patēriņa skaitītāju papīra lapiņu iesniedzēju skaits pēc izmaiņu ieviešanas ir samazinājies par aptuveni trīs ceturtdaļām, tas ir, papīra lapiņu iesniedzēju skaits šobrīd ir 8500 klientu. Viņiem turpmāk ūdens patēriņa rādījumu kvītis tiks iekļautas ikmēneša rēķinā.

Vienlaikus tiek analizēta visu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas veidu izmaiņu dinamika nākamajos mēnešos. Lielākais jauno lietotāju pieaugums vērojams uzņēmuma e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv. Iepriekš RNP norādīja, ka vortālā reģistrējušies daudz vairāk cilvēku, nekā to izmanto. Pieprasīta ir arī rādījumu iesniegšana ar īsziņu, kā arī kopš 24. oktobra pieejamā iespēja iesniegt rādījumus vortālā bez reģistrēšanās visam e-pakalpojumu kopumam.

RNP uzsver - tā kā decembrī tieši ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas nedēļā ir trīs brīvdienas, kas ierobežos klientu iespējas izņemt jaunās lapiņas, tiks apgrūtināta arī rādījumu lapiņu iesniegšana.

«Lēmums tās atkal iekļaut rēķinos tiem klientiem, kuri joprojām izmanto lapiņas, saistīts ar vairākiem faktoriem. Pirmkārt, šajā priekšsvētku periodā, mēneša beigās, ir vairākas svētku dienas, tāpēc uzņēmuma pagaidu valde neuzskata par pamatotu nepieciešamību klientus virzīt uz uzņēmuma klientu apkalpošanas centriem, lai saņemtu drukātās lapiņas. Otrkārt, tie klienti, kuri turpina izmantot lapiņas, acīm redzami arī turpmāk neplāno izmantot citu rādījumu iesniegšanas formātu, tāpēc šo cilvēku virzīšana uz klientu apkalpošanas centriem, lai saņemtu lapiņas nākamajiem trim mēnešiem, nav ekonomiski pamatota. Treškārt, primārais mērķis, kas tika izvirzīts, ieviešot izmaiņas lapiņu iesniegšanas kārtībā, lai palielinātu uzņēmuma elektronisko pakalpojumu lietotāju skaitu, ir panākts,» skaidrojis RNP pagaidu valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis.

***

UZMANĪBU!

Turpmākajos mēnešos vismaz divas vai vairāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas dienas iekrīt brīvdienās, tāpēc RNP šā gada decembrī, kā arī 2020. gada janvārī pagarinājis individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas termiņu gan elektroniski, gan papīra formātā.

Individuālos ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus varēs iesniegt:

• 2019. gada decembrī no 20. līdz 28. datumam;

• 2020. gada janvārī no 24. līdz 28. datumam.