Pēkšņā nāvē miris "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra" vadītājs
 
©RPNC

Mūžībā pēkšņi aizgājis VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC) valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins (1.08.1951. – 8.08.2018.).

Jānis Buģins iestādi vadīja 17 gadus. Viņš ir viens no ilglaicīgākajiem vadītājiem iestādes turpat 200 gadu vēsturē.

J.Buģinam piemita vadītāja autoritāte, viņš bija pieejams katram, nebija ārišķīgs, drīzāk pieticīgs, viņš ļāva strādāt komandai, uzticējās iestādes speciālistiem, bija gatavs uzklausīt un kopā risināt kritiskas situācijas, rīkojās operatīvi un uz viņu varēja paļauties, viņam piemita interesants humors un spēja formulēt trāpīgus salīdzinājumus.

J.Buģins 1975. gadā ir beidzis Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti un tūliņ arī sācis specializēties neiroloģijā, drīz arī psihiatrijā visdažādākos kursos un sadarbības projektos Latvijā un ārzemēs. Darbu sācis 1975. gadā neirologa specialitātē Jelgavas pilsētas slimnīcā un poliklīnikā, vēlāk vairāk nekā 20 gadus darbu turpinājis Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ģintermuiža”, bet 2000. gadā kļuvis par valdes locekli un galveno ārstu BOVSIA “Psihiatrijas centrs”. Jānis Buģins ilgus gadus bija Veselības ministrijas galvenais speciālists psihiatrijā. Ieguvis arī profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.

Pēdējos gados J.Buģina vadībā mērķtiecīgi tika uzlabots ārstniecības process un ārstniecības vide - veidots mūsdienīgs ambulatorās aprūpes tīkls - izveidoti divi moderni ambulatorās aprūpes centri “Veldre” un “Pārdaugava” ar dienas stacionāriem un multiprofesionālām komandām, pēc 50 gadu pārtraukuma atsākās iestādei nepieciešamā būvniecība - 2014. gadā darbu sāka jaunais Uzņemšanas komplekss, un tika uzsākta arī nodaļu modernizācija - 2016. gadā pēc renovācijas darbs atsākās pirms 110 gadiem būvētā ēkā, tai kļūstot par modernāko psihiatriskās palīdzības nodaļu valstī.

J.Buģinam bija konkrēti plāni un iesākti darbi iestādes turpmākajai attīstībai. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs šodien ir lielākā psihiatriskās palīdzības iestāde Latvijā. Darbs iestādē turpinās ierastā ikdienas ritmā. Lai Jānim Buģinam gaišs Aizsaules ceļš mūžībā!

Šodien, 10.08.2018. Veselības ministrijā notika RPNC kapitāldaļu turētāja ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā nolēma uzdot RPNC valdes loceklei Irinai Starkovai, kura pildīja vadītāja pienākumus valdes priekšsēdētāja J.Buģina atvaļinājuma laikā, šos pienākumus pildīt arī turpmāk. RPNC valde strādās divu locekļu sastāvā. Otrs valdes loceklis ir I.Rezebergs.