Rīgā apbalvo "Labās zvaigznes"
 

Šodien, Zvaigznes dienā, Mazajā ģildē svinīgi tika apbalvotas "Labās zvaigznes" - cilvēki, kas citiem ir snieguši palīdzīgu roku, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Rīdzinieki kopā iesniedza 175 anketas, kurās pieteiktas 97 "Labās zvaigznes". Apbalvoti ar Atzinības rakstiem tika visi, bet par 2009.gada "Labajām zvaigznēm" tika atzīti deviņi - Jānis Anmanis, Fatima Boiko, Jautrīte Groma, Valērija Fiskoviča, nodibinājuma "palīdzēsim.lv" veidotājas Renāte Robežniece un Ilze Skuja, Ieva Sentivani, Vera Steklova, Igors Tarasovs un Valerijs Verhovcevs.

Mākslinieks Jānis Anmanis "ilgus gadus ir labais gariņš daudziem jo daudziem bērniem, kurus viņš ir iedrošinājis krāsās izteikt savas domas un sajūtas. Anmanis ir cilvēks, kas savu talantu vairo, ar to daloties - nesavtīgi, nenogurstoši, no visas sirds".

Fatima Boiko ir glābusi dzīvību. Viņa nepagāja garām cilvēkam, kas salā gulēja uz ielas ar paralizētām kājām. Izrādījās, ka tas ir bezpajumtnieks, un Fatima sameklēja šī cilvēka tuviniekus un apmaksāja viņam ceļa izdevumus uz Ukrainu.

Jautrīte Groma palīdz sazināties ar ārpasauli tiem, kam tas ir grūti: viņa ir zīmju valodas tulce. Turklāt Jautrīte kopā ar dzirdes invalīdiem nūjo, skatās spēlfilmas, nodarbojas ar vingrojumiem.

Valērijai Fiskovičai ir 84 gadi, taču viņa joprojām rod spēkus nodarboties ar labdarību: palīdz maznodrošinātajiem sirmgalvjiem ar pārtiku un apģērbu, Ziemassvētkos un Lieldienās piesaista sponsorus, sarūpē paciņas un kopā ar dzīvesbiedru nogādā tiem, kam tās visvairāk vajadzīgas.

Renāte Robežniece un Ilze Skuja uzmundrina apkārtējos ar pozitīvu attieksmi. Viņas ir izveidojušas nodibinājumu "palīdzēsim.lv", visā Latvijā uzmeklē trūcīgas ģimenes un gādā, lai tām dzīve būtu gaišāka un priecīgāka. 2009.gadā "palīdzēsim.lv" ir sniedzis draudzīgu roku 350 bērniem, tostarp tādiem, kam ir īpašas vajadzības.

Ieva Sentivani ir neparasta skolotāja. Viņa palīdz iegūt zināšanas daudzbērnu ģimeņu atvasēm. Ieva sniedz patiesu atbalstu ģimenēm, kas trūcīgu apstākļu dēļ nespēj pienācīgi izskolot savus bērnus.

Vera Steklova daudzus gadus, neskaitot stundas un neprasot atlīdzību, darbojas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrībā, kur viņu vienmēr var sastapt laipnu un atsaucīgu. Milzīgs ir viņas nopelns, organizējot dažādu kopīgu pasākumu tehnisko pusi, un tikpat milzīgs sirds siltums, kas cilvēkiem ļauj dzīvi saredzēt gaišāku un mīļāku.

Igors Tarasovs ir kļuvis par īstu iedvesmotāju Anniņmuižas vidusskolā. Skolas pagalmā viņā kopā ar saviem domubiedriem ir izveidojis slidotavu, kur gaidīts ikviens slidot gribētājs. Anniņmuižas skolēniem ir pamats lepoties ar savu slidotavu.

Valerijs Verhovcevs jau 20 gadu garumā trīsreiz nedēļā vada bezmaksas sporta treniņus bērniem. Viņš ir nodibinājis un uztur bērnu klubu "Dunduriņš", organizē ekskursijas, remontē sporta laukumus Sarkandaugavā, nodrošina bērnus ar bezmaksas sporta inventāru. Valērija Verhovceva entuziasms un aizrautība noteikti ir ļāvusi daudziem jauniešiem izdarīt pareizo izvēli.

Par "Labo zvaigzni" var kļūt cilvēks, kas ārpus saviem amata vai darba pienākumiem paveicis labu darbu, sniedzis palīdzīgu roku un pozitīvas emocijas.

Pagājušā gada janvārī "Labās zvaigznes" galveno balvu saņēma deviņi cilvēki, kuri ar nesavtīgu darbu palīdz saviem līdzcilvēkiem - Anatolijs Belozerovs, Gunārs Čevers, Irēna Indāne, Baiba Jaunalksne, Kārlis Kokorevičs, Māra Laganovska, Ildze Lauberte, Mārīte Pučeka un Astrīda Truhanova.