Radikālas izmaiņas Skrīveru ūdenssaimniecībā

Jūnija beigās oficiāli ekspluatācijā tika nodoti pēdējie objekti, kas īstenoti Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta ietvaros.

Tagad skrīveriešiem ir vairāki būtiski tehnoloģiski jauninājumi, kas viņu dzīvi padarīs atbilstošāku 21. gadsimta vajadzībām.

Kā vislielākais ieguvums tiek vērtēts jaunas ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība, kurā ir izveidoti divi jauni dziļurbumi, uzbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija un ūdens rezervuāri. Ūdens sagatavošanas stacija strādā automātiskā režīmā. SIA Skrīveru saimnieks valdes priekšsēdētājs Juris Zirnis norāda: «Skrīveros līdz šim ūdens no dziļurbumiem netika papildus apstrādāts un, tāpat kā lielākajā Latvijas daļā, bija ar augstu dzelzs īpatsvaru, kas radīja brūnas nogulsnes sanitārajos mezglos, bojāja veļas mašīnas, ūdens sildītājus un citu sadzīves tehniku. Tagad daļai skrīveriešu samazinājušies personiskie tēriņi ķīmisko tīrīšanas līdzekļu iegādei, jo vairs nav nepieciešamības berzt un tīrīt nosēdumus uz sadzīves priekšmetiem.» Projekta rezultātā uzlabojusies ne tikai ūdens kvalitāte, bet arī ūdensapgādes sistēmas pieejamība. Kopējais izbūvētais ūdensvadu tīklu garums ir 6817 metru. Tiek nodrošināta pakalpojumu nepārtrauktība, samazināti ūdens zudumi un nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi 632 iedzīvotājiem. Ir nodrošinātas papildu pieslēgšanās iespējas ūdensvada tīkliem vēl 164 iedzīvotājiem.

Juris Zirnis teic, ka viena daļa iedzīvotāju pauž neapmierinātību, jo jaunie tīkli līdz viņu mājām nav izbūvēti, savukārt otra daļa iedzīvotāju turpina dzīvot pēc sentēvu ieradumiem un pārtikā lieto ūdeni no akas vai sekliem urbumiem, kuros no netālu esošajām lokālajām kanalizācijas infiltrācijas akām pastāv augsts bioloģiskā piesārņojuma risks.

Patlaban Skrīveros darbojas divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) – no jauna uzbūvētās institūta NAI un nelielas jaudas saimniecības NAI. Izbūvētas trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS), tāpat perspektīvā plānota visas kanalizācijas sistēmas savienošana un notekūdeņu novadīšana tikai uz institūta NAI.

Patlaban centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi pieejami aptuveni 955 jeb 30% novada iedzīvotāju, bet centralizētas kanalizācijas tīkli – 25% novada iedzīvotāju.

Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību pilnīgi visiem skrīveriešiem atbilstoši noteiktajiem ES standartiem, vēl nepieciešams izbūvēt jaunus un rekonstruēt vecos ūdensvada tīklus aptuveni 27 kilometru garumā, tāpat kanalizācijas tīklus nepieciešams izbūvēt un rekonstruēt aptuveni 29 kilometru garumā, kā arī jāuzbūvē kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvadi. Visu nepieciešamo tīklu garumi gan vēl jāprecizē projektēšanas laikā. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīstības ministrija.

UZZIŅAI

SKRĪVERU PAGaSTA ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA

Kopējās izmaksas: Ls 4 968 324,69

No tām attiecināmās izmaksas: Ls 3 943 574,79

Tajā skaitā:

Kohēzijas fonda līdzfinansējums: Ls 3 352 038,57

Valsts budžeta līdzfinansējums: Ls 152 205,98