Piektdiena, 29.septembris

redeem Miķelis, Mihails, Miks, Mikus, Miģelis

arrow_right_alt Latvijā \ Politika

Aizsardzības ministris uzdevis drošības dienestam veikt pārbaudi saistībā ar noslēgto līgumu ar "Vairog EU"

© Dmitrijs Suļžics / F64

Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par Aizsardzības ministrijas (AM) noslēgto līgumu ar uzņēmumu "Vairog EU", aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) uzdevis Militārās izlūkošanas un drošības dienestam veikt pārbaudi, aģentūru LETA informēja AM.

Izvērtējot patlaban pieejamo informāciju, AM paziņojumā presei norādījusi, ka līgums ar "Vairog EU" nenozīmē, ka nevar tikt slēgti līgumi ar citiem komersantiem par munīcijas piegādi. Ministrija ir devusi atļauju un Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ir noslēguši līgumus ar citiem piegādātājiem, tai skaitā par munīcijas veidiem, kas ir līgumā ar "Vairog EU".

Kopumā laikā kopš 2021.gada noslēgti deviņi līgumi par kopējo summu aptuveni 9 000 000 eiro vērtībā. Neviens no šiem piegādes līgumiem nav ticis slēgts ar "Vairog EU".

Žurnālists Lato Lapsa savā YouTube kanālā ir publicējis tiesībsargājošām un valsts drošības iestādēm un ministru prezidentam adresētu trauksmes cēlāju iesniegumu video formā par iepirkumiem Aizardzības ministrijā.

Noslēgtajā līgumā ar "Vairog EU" ir noteikti cenu griesti par vienu munīcijas vienību, bet pie piegādes komersantam ir jāsniedz skaidrojums par munīcijas vienības ražošanas pašizmaksu veidošanos saskaņā ar ministrijas noteikto metodoloģiju. Visā līguma darbības laikā "Vairog EU" ir jāsniedz regulāras atskaites par līguma izpildes laikā ražoto preču pašizmaksu un iesaistīto finanšu līdzekļu apriti par iepriekšējo mēnesi.

Analizējot un salīdzinot citu munīcijas piegādātāju cenas NBS noslēgtajos līgumus, nevis komersantu piedāvājumos, "Vairog EU" piedāvātā cena atsevišķās pozīcijās ir lielāka 10%-30% robežās. Nevienā no šiem piedāvājumiem nav iekļauta piegādes drošības komponente. Tāpat ir atsevišķi munīcijas veidi, kur "Vairog EU" piedāvājums ir identisks starpniekuzņēmumu piedāvājumam.

Savukārt salīdzinot munīcijas cenu, ko piedāvā NATO atbalsta un iepirkumu aģentūras (NSPA) noslēgtie līgumi, AM varot secināt ka uz doto brīdi, NSPA piedāvājums ir vismaz divas reizes dārgāks nekā līgumā ar "Vairog EU".

Patlaban sakarā ar situāciju pasaulē un attiecīgu militāro preču ražotāju noslogotību, netiek arī garantētas savlaicīgas piegādes un cenas. Jārēķinās, ka arī no NSPA piegādes nebūtu ātrāk kā 12 mēnešus no piedāvājuma saņemšanas un parakstīšanas brīža plus vēl piegādes laiks un cena.

"Vairog EU" bija tikai viens no vairākiem uzņēmumiem, kuru AM vērtēja, pieņemot lēmumu par NBS nepieciešamās munīcijas ražošanas attīstību Latvijā. Vērtēšana balstījās detalizētā tirgus izpētē un informācijā par visiem Latvijas komersantiem, kuriem attiecīgajā brīdī bija izsniegtas atbilstošas licences komercdarbībai ar šāda veida produktiem vai to sastāvdaļām.

Starp būtiskākajiem vērtēšanas kritērijiem uzsverami iepriekšējās komercdarbības, tai skaitā munīcijas un tās sastāvdaļu ražošanas faktiskā pieredze, saistīto ražotņu atrašanās Latvijā, kā arī komersanta spēja un apņemšanās krīzes situācijās nodrošināt decentralizētu produkcijas ražošanu. Tāpat arī tika vērtēta reputācija.

AM sagatavotais vērtējums tika saskaņots ar citām ministrijām. Savukārt pilnvarojumu šobrīd spēkā esošā piegādes līguma noslēgšanai ar "Vairog EU" AM saņēma tikai pēc tam, kad bija pieņemts Ministru kabineta lēmums. Tikai pēc šāda apstiprinājuma saņemšanas AM bija tiesīga slēgt piegādes līgumu, tajā paredzot obligātus līguma izpildes kontroles, produkcijas testēšanas, sadarbības un saistīto maksājumu pakāpeniskuma, peļņas ierobežošanas, cenu maksimālo griestu, trešo pušu auditēšanas un citus nosacījumus.

Tāpat AM norādījusi, ka pašas aizsardzības nozares ietvaros lēmumi par šādu piegādes līgumu slēgšanu un Ministru kabineta izvirzīto priekšnosacījumu izpildi vienbalsīgi tiek pieņemti atbilstošās nozares nodrošinājuma jomas padomēs, kurās ir pārstāvēta visa AM un NBS vadība, kā arī NBS tehniskie eksperti.

Saskaņā ar noslēgto līgumu "Vairog EU" ir jau veicis triju dažādu munīcijas veidu piegādi. Vairākās citās kategorijās tiek veikta līgumā paredzētā obligātā munīcijas paraugu testēšana un produkcijas pielāgošana NBS izvirzītajām kvalitātes prasībām un NATO standartiem. Līguma darbības laikā AM jau vairākkārt ir izmantojusi sev paredzētās tiesības veikt "Vairog EU" darbības auditu, tai skaitā piesaistot neatkarīgu trešās puses auditoru.

Līgumā ir noteikts piegādes drošības jeb vietējās ražošanas kapacitātes izveidošana, ko AM stingri kontrolē. Līdz šim brīdim "Vairog EU" ir izpildījis savas saistības šajā līguma sadaļā.

Tāpat noskaidrots, ka kavēšanās ar līguma termiņu izpildi ir notikusi, ņemot vērā situāciju globālajos tirgos. Kavēšanās ar līguma termiņiem notika saistībā ar Covid-19 pandēmijas radītajiem izejmateriālu loģistikas ķēžu pārrāvumiem, kā arī ņemot vērā strauji augošu specifisku munīcijas sastāvdaļu deficītu pēc Krievijas atkārtota

iebrukuma Ukrainā.

Atbilstoši līgumā noteiktajiem kontroles mehānismiem, AM jau vairākkārt ir vērtējusi šos kavējumus. Ja sākotnēji līgumsods komersantam netika piemērots, ņemot vērā objektīvos augstākminētos apstākļus, tad šobrīd jau ir piemērots pirmais līgumsods vairāk kā 100 000 eiro apmērā par piegādes termiņu kavēšanu.

AM skaidri apzinoties, ka ģeopolitisko izaicinājumu priekšā vietējās militārās industrijas attīstība ir kritiska nepieciešamība. Protams, ka arī saistīto ražošanas, testēšanas, sertificēšanas un kvalitātes kontroles tehnoloģiju pakāpeniska pārnese un ieviešana vienmēr ir un būs saistīta ar risku un lielākām sākotnējām izmaksām, sevišķi salīdzinot ar tūlītēju starpniekuzņēmumu vai ārvalstu ražotāju pakalpojumu izmantošanu.

Jau ziņots, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Valsts drošības dienests (VDD) ir saņēmis iesniegumu par "trauksmes cēlēju" paustajām aizdomām aizsardzības nozares iepirkumos. Patlaban iestādes iepazīstas ar to saturu.

Otrdienas vakarā publiskajā telpā izplatīts it kā "trauksmes cēlāju iesniegums 43 minūtes garā video. Tajā pārmests, ka "Vairog EU" līdz šim nav sertificējis nevienu munīcijas veidu atbilstoši NATO standartiem, turklāt līgums, kura kopējā summa ir 72 miljoni eiro ar iespēju to vēl palielināt un kura ilgums ir uz pieciem gadiem ar iespēju pagarināt vēl uz pieciem, ar šo uzņēmumu noslēgts laikā, kad tas vēl nebija sācis reālu ražošanu, turklāt iegādātās iekārtas jau pēc pirmā gada pārdevis.

"Trauksmes cēlāji" apgalvojuši, ka munīciju pēc līguma bija jāpiegādā jau 2021.gada beigās, bet "Vairog EU" to nespēja izdarīt un panāca, ka piegādes termiņš tiek pagarināts uz gadu.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka 2014.gadā reģistrētais uzņēmums pieder Viktoram Jurim Ozolam un Mārim Ozolam. 2019.gadā uzņēmums apgrozīja 9 030 279 eiro un strādāja ar 3 881 331 eiro peļņu. 2020.gadā uzņēmuma apgrozījums veidoja 145 942 eiro un 345 132 eiro zaudējumi. Pērn apgrozīti 389 385 eiro un strādāts ar 293 012 eiro zaudējumiem.