Apsūdz organizētas grupas dalībniekus par sievietes piespiešanu nodarboties ar prostitūciju dzīvoklī Ogrē

© F64

Apsūdz organizētas grupas dalībniekus par sievietes piespiešanu nodarboties ar prostitūciju dzīvoklī Ogrē, aģentūru LETA informēja prokuratūra.

Lietā apsūdzētas trīs personas par to, ka, darbojoties organizētā grupā, laika periodā no 2021.gada novembra līdz 2022. gada jūnijam piespieda kādu sievieti nodarboties ar prostitūciju. Turklāt divas no šīm personām apsūdzētas arī par sievietes iesaistīšanu prostitūcijā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai divas no apsūdzētajām personām, ļaunprātīgi izmantojot viņām pazīstamas sievietes uzticēšanos, kā arī šīs sievietes finansiālu atkarību no vienas apsūdzētās personas, iesaistīja viņu prostitūcijā.

Pēc tam apsūdzētās personas izveidoja organizētu grupu trīs personu sastāvā ar nodomu piespiest cietušo sievieti nodarboties ar prostitūciju. Uz cietušās vārda tika izīrēts dzīvoklis Ogrē, kurā viņa dzīvoja kopā ar divām no apsūdzētajām personām.

Lai piespiestu cietušo nodarboties ar prostitūciju, pret viņu pielietota fiziska un emocionāla vardarbība, pilnībā kontrolēti viņas kontakti un darbs, kā arī apsūdzētie saņēma visu naudu, ko cietusī nopelnīja par seksuālo pakalpojumu sniegšanu.

Apsūdzētie savu vainu viņiem inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā neatzīst.

Lieta izskatīšanai nodota Zemgales rajona tiesai Ogrē.

Latvijā

Vasara ir īsts izaicinājums tehnoloģijām, īpaši viedierīcēm, jo gada siltajā sezonā aktīvāk pavadām laiku ārā, kas palielina risku nomest tālruni uz zemes, saskrāpēt to, iemest ūdenī vai pat pārkarsēt. Piemēram, samircis viedtelefons ir viena no biežāk sastopamajām problēmām vasaras periodā, ar ko saskaras iedzīvotāji. Kas jāņem vērā, lai uzturētu savu viedierīci darba kārtībā visā vasaras garumā, stāsta IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija” Tehniskā atbalsta komandas vadītājs Raivis Ezergailis.

Svarīgākais