Par izvairīšanos no nodokļiem vīrietim piemēro divu gadu cietumsodu

 
©f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Zemgales apgabaltiesa par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas kādam vīrietim piemērojusi brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, ziņo prokuratūra.

Šogad februārī Zemgales rajona tiesa, izskatot krimināllietu, kurā apsūdzēta kāda persona, kura izvairījās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, nodarot valstij mantisko zaudējumu 427 543 eiro, atzina viņu par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un piemēroja reālu brīvības atņemšanu uz vienu gadu.

Par minēto tiesas spriedumu Zemgales apgabaltiesai tika iesniegta apelācijas sūdzība un apelācijas protests daļā par soda noteikšanu.

Septembrī Zemgales apgabaltiesa apsūdzēto atzina par vainīgu un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, atņemot tiesības ieņemt valdes locekļa amatu uz trīs gadiem.

Tiesa atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu daļā par valsts labā nenomaksāto nodokļu 427 543 eiro apmērā piedziņu no apsūdzētā.

Minētais nolēmums vēl nav stājies spēkā un to iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā.