Bērnudārza darbinieces, kuru nolaidības dēļ kanalizācijas akā iekrita meitenīte, attaisnotas
 
©f64

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments šodien nolēma atteikt kasācijas kārtībā pārbaudīt Rīgas apgabaltiesas pērnā gada 25.oktobra spriedumu, ar kuru tika attaisnotas divas bērnudārza darbinieces, kuras tika apsūdzētas nolaidīgā darbā, kad četrus gadus veca meitenīte iekrita kanalizācijas akas šahtā, informēja AT pārstāve Baiba Kataja.

Ar šo AT lēmumu stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru abas darbinieces tika attaisnotas. AT lēmums nav pārsūdzams.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu tika atzīts, ka negadījuma dienas rītā apsūdzētās bija pārliecinājušās par teritorijas drošību, apstaigājot teritoriju un tās vizuālajā apskatē nekādu bīstamību nekonstatēja. Vienlaikus apelācijas instances tiesa secināja, ka darbinieču pienākums bija ziņot par redzamiem bojājumiem vai apdraudējumiem, tas ir tādiem, kas bija konstatējami vizuāli.

Darbiniecēm nebija pienākuma pacelt akas vāku, lai pārbaudītu kanalizācijas akas gredzena tehnisko stāvokli, turklāt šādas pārbaudes neatbilstu viņu profesionālajiem pienākumiem un zināšanām, kā arī fiziski sievietēm tas būtu sarežģīti izdarāms.

Līdz ar attaisnojošo spriedumu Rīgas apgabaltiesa taisīja lietā blakus lēmumu, konstatēto darot zināmu kompetentām institūcijām, proti, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa priekšniekam, Rīgas domes vadībai, SIA "Rīgas ūdens", Veselības inspekcijas, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Rīgas 21.pirmsskolas izglītības iestādes "Laimiņa" vadībai, lai tādējādi atbildīgās personas pārvērtētu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem, pienākumus nepildītu tikai formāli un tiktu panākta līdzīgu situāciju nepieļaušana nākotnē.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa 2017.gada 24.janvārī abas apsūdzētās atzina par vainīgām un sodīja ar 200 stundām piespiedu darba.

LETA jau ziņoja, ka nelaimes gadījums 2013.gada martā notika Rīgas pašvaldības 21.pirmsskolas izglītības iestādē "Laimiņa", Kalngales ielā 2. Negadījums notika laikā, kad audzinātāja vedusi bērnus pastaigāties pa bērnudārza pagalmu. Bērns bija lauzis kāju un guvis galvas traumu, meitenītei tika veikta augšstilba operācija.

Toreizējā bērnudārza direktore Marta Krivāne dienesta ziņojumā informēja, ka bērnudārza teritorija pirms bērnu došanās pastaigā ir tikusi apsekota, taču vaļējo kanalizācijas lūku bērnudārza darbinieki nav pamanījuši. Arī no bērnudārza apsarga neesot saņemta informācija, ka bērnudārza teritorijā būtu viesojušās nepiederošas personas, kas varētu būt nozagušas šahtas vāku.

Uzklausot iestādes vadītājas paskaidrojumus un pārbaudot dokumentus, departamenta speciālisti konstatēja, ka bērnudārzā nav ievērotas visas drošības prasības un instrukcijas. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments nolēma ar "Laimiņas" direktori Krivāni pārtraukt darba tiesiskās attiecības.