IZM skolām piegādās vairāk nekā 35 000 portatīvo datoru

© Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Lai mazinātu digitālo plaisu un datoru kā mācību līdzekli padarītu pieejamu ikvienā skolā ikvienam skolēnam, septembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzsāks “Chromebook” digitālo iekārtu piegādi pašvaldībām visā Latvijā. Trīs piegāžu posmos paredzēts līdz gada beigām pašvaldībās nogādāt 35 791 portatīvās datortehnikas vienību, kas prioritāri paredzētas sociāli neaizsargātiem skolēniem.

Datoru iepirkums īstenots projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” ietvarā ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu. Iekārtu sadales kvotas IZM piešķirs proporcionāli mērķa grupas izglītojamo skaitam pašvaldībās 2023. gada 1.janvārī. Pašvaldības būs atbildīgas par iekšējās kārtības noteikumu izstrādi datortehnikas sadalei saskaņā ar IZM vadlīnijām, lai iekārtas nonāktu izglītības iestādēs un citās publiski pieejamās telpās.

Portatīvās datortehnikas piegādi īstenos līdz 2023. gada beigām un to realizēs trīs posmos: 23448 datoru piegādi 1.-6. klašu skolēniem uzsāks septembra beigās, 8193 datoru piegāde 7.-9. klašu skolēniem iecerēta novembrī, bet 4150 datoru piegāde vidusskolēniem paredzēta decembrī.

Iepirkumā izvēlēti trīs portatīvo datoru modeļi ar “Chrome” operētājsistēmu: “Acer Chromebook 511”, “Asus Chromebook CX1” un “HP Chromebook 14 G7”. Salīdzinoši vienkāršās lietošanas un zemo izmaksu dēļ “Chromebook” datorus mācību procesā izmanto vairāk nekā 50 miljonu skolēnu un pedagogu visā pasaulē. Šobrīd tās ir izglītības iestādēs visbiežāk izmantotās iekārtas tādās valstīs kā ASV, Austrālija, Kanāda, Japāna, Nīderlande, Spānija, Zviedrija un citviet.

Datortehnikas piegāde ir tikai viens no projekta mērķa rādītājiem digitālās plaisas mazināšanai. Papildus plānots veikt arī priekšizpēti par interneta datu pārraides jaudas problēmām un vajadzībām izglītības iestādēs, lai paplašinātu iespējas digitālos mācību līdzekļus izmantot mācību procesā. Datoru pieejamība ir īpaši nozīmīga pārejā uz vienotu skolu, kad virkne mācību līdzekļu pieejami tikai digitāli.

Aizvadītā gada nogalē jau īstenots pirmais posms programmā “Dators ikvienam skolēnam”, 7.-9. klašu skolēniem, nodrošinot vairāk nekā 25 tūkstošus datoru. Pirmā posma datoru nodrošinājuma investīcija īstenota ar ES palīdzības programmas REACT EU atbalstu. Tādejādi, abu ES investīciju programmu īstenošana līdz šā gada beigām nodrošinās iespējas mācību procesā skolās izmantot vairāk nekā 60 tūkstošu portatīvo datoru.

Datoru iegāde ES Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros papildina plašu, kompleksu darbību kopumu ceļā uz vispārējās izglītības sistēmas digitalizāciju, lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītības apguves iespēju katram skolēnam. Izglītības rīcībpolitikas mērķis ir līdz 2025. gadam visās izglītības iestādēs, kurās apgūst vispārējās izglītības saturu, nodrošināt katru pedagogu un katru 7.-12. klašu skolēnu ar datoru kā mācību līdzekli, sasniedzot vismaz 1 : 3 ierīču un skolēnu skaita proporciju 1.- 3. klašu skolēniem un vismaz 1 : 2 ierīču un skolēnu skaita proporciju 4.- 6. klašu skolēniem. Datoru izmantošanai jābūt elastīgai, izmantojot tos gan mācību procesa nodrošināšanai, gan kā mobilās datorklases, gan patstāvīgā darba veikšanai izglītības iestādē vai mājās.

Svarīgākais