Mainīs pārtikas produktu normas skolēnu ēdienkartē atbilstoši aktuālākajiem veselīga uztura ieteikumiem

 
©Ģirts Ozoliņš/F64

Veselības ministrija (VM) veiks izmaiņas pārtikas produktu minimālajā daudzumā skolēnu nedēļas ēdienkartē atbilstoši aktuālākajiem veselīga uztura ieteikumiem,  pavēstīja ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders.

Pagājušajā mēnesī izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (K) bija norādījusi, ka nepieciešamība vecākiem piemaksāt par bērna ēdināšanu izglītības iestādē varētu būt pieņemams pagaidu risinājums problēmai ar nepietiekamo valsts finansējumu šim mērķim.

Vienlaikus viņa bija uzsvērusi, ka patlaban noteiktajiem 1,42 eiro dienā viena skolēna paēdināšanai ir nepietiekami un VM jau nesen esot sagatavojusi pārrēķinu, paredzot šo summu aizstāt ar 1,90 eiro. Tomēr maija sākumā plānots vēlreiz pārrēķināt ēdināšanai nepieciešamo summu, un no tās arī būšot atkarīgs budžeta līdzekļu pieprasījuma apmērs.

Šneiders skaidroja, ka 13.aprīlī VM organizēja starpinstitūciju sanāksmi, kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Zemkopības ministrijas (ZM) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM). Tajā vienojās, ka VM tuvākajā laikā sagatavos grozījumus noteikumos par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem.

Tāpat sanāksmē vienojās, ka, pamatojoties uz izstrādāto grozījumu grozījumu minētajā noteikumu projektā, ZM sadarbībā ar izglītības iestāžu ēdinātājiem, kā arī atbilstoši kompetencei piesaistot VARAM, veiks faktisko izmaksu aprēķinu viena izglītojamā ēdināšanai dienā. Savukārt IZM veiks izglītojamo ēdināšanai nepieciešamā papildus finansējuma aprēķināšanu.

Patlaban VM izstrādājusi grozījumus un virza tos izskatīšanai sabiedriskajā apspriedē. Tie paredz veikt izmaiņas pārtikas produktu minimālajā daudzumā nedēļas ēdienkartē atbilstoši aktuālākajiem veselīga uztura ieteikumiem.

Tāpat plānots veikt grozījumus atsevišķos noteikumu punktos atbilstoši pašvaldību un ēdinātāju pārstāvju priekšlikumiem, lai vienkāršotu prasības un padarītu tās saprotamākas un vieglāk izpildāmas, kā arī atsevišķos gadījumos sniegtu iespēju optimizēt ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju darbu un tādējādi rast iespēju samazināt papildu izdevumus ēdināšanas nodrošināšanai.