Pozitīvs grūdiens jauniešiem

 
©Publicitātes foto

Pozitīvs grūdiens jauniešiem

Protams, projekts nepasniedz gatavu recepti, kā dzīvot tālāk, taču palīdz sakārtot domas, noticēt sev, uzdrīkstēties.

Māra piemērs

Projektā iesaistīto skaits šo gadu laikā mērāms jau tūkstošos, viņu vidū bija arī Māris no Rīgas. Jaunietis bija ieguvis galdnieka profesiju - ar šādu izvēli viņš bija ļoti apmierināts un vēlējās savu nākotni saistīt tieši ar šo specialitāti. Taču darba tirgus piedāvājumi Mārim šķita nepieņemami - tika piedāvāti īstermiņa projekti vai arī darba vietas, kur darba devēji nebija ieinteresēti slēgt darba līgumu, par darbinieku oficiāli maksāt visus nodokļus utt. Māris jutās apjucis - sev interesējošā profesijā viņam nav iespējams strādāt, vismaz ne legāli. Jaunietis paņēma pauzi, jo īsti nesaprata, ko darīt tālāk. Tobrīd viņš nedz mācījās, nedz strādāja algotu darbu. «Man paziņa ieminējās par projektu Proti un dari!. Nolēmu pieteikties, jo sapratu, ka zaudēt neko nevaru, vienīgi ko iegūt,» stāsta Māris. Viņš pieteicās projektam ar domu mainīt savu profesionālo darbības jomu. Taču karjeras konsultācijās izkristalizējās, ka tik radoša nozare kā galdniecība Mārim ir ļoti piemērota un nevajag šai jomai uzgriezt muguru pēc pāris neveiksmīgiem darba meklējumiem. Karjeras konsultants ieteica uz galdniecību raudzīties plašāk, neielikt tikai sevi galdnieka profesijas rāmjos. Mārim tika dots uzdevums izveidot sev tīkamāko darba devēju sarakstu, kur viņš vēlētos strādāt. Sarakstā bija iekļauta biedrība Free Riga, kas attīsta degradētās teritorijas galvaspilsētā. Tika sarunāts, ka Māris dosies profesijas specifikas iepazīšanas vizītē, ēnot Free Riga darbiniekus. Vizīte noslēdzās ar vienošanos par darba attiecību uzsākšanu. Un kopš pērnā gada augusta Māris ir Free Riga pilntiesīgs darbinieks.

Līdz ar darba gaitu uzsākšanu Māra dalība projektā noslēdzās, jo tika sasniegts vēlamais rezultāts - atrasta sava vieta darba tirgū un Māra gadījumā ļoti zibenīgi - viena mēneša laikā. Māris secina, ka salikt visus neskaidros jautājumus pa plauktiņiem ļoti palīdzēja karjeras konsultācijas. «Kad ir izpratne, ko tu īsti vēlies, kad tev ir skaidrs mērķis, uz ko tiekties, rodas arī motivācija iet un darīt. Paldies arī manai mentorei, kas šo motivāciju stiprināja un mudināja mani apmeklēt dažādas lekcijas, lai es gūtu sapratni par kopējo situāciju darba tirgū,» norāda Māris, mudinot arī citus jauniešus, kas šobrīd ir ceļa krustcelēs, - izmantot projekta sniegtās iespējas un tikt skaidrībā par saviem nākotnes mērķiem.

Projekta norise

Šobrīd projektā, kuru pārrauga Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, iesaistījušās vairāki desmiti pašvaldību, tostarp arī Rīga, kura projekta aktivitātes jauniešiem piedāvā kopš 2017. gada. Projekta mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūrā nav reģistrēti kā bezdarbnieki. Ne mazsvarīgi - dalība projektā ir bez maksas, turklāt visas projekta aktivitātes tiek segtas no projekta līdzekļiem, piemēram, transporta izdevumi, lai aizbrauktu pie sev interesējošā uzņēmuma.

Projekta vadītājs Rīgas pašvaldībā Andris Izinkēvičs stāsta, ka galvaspilsētā aktīvākā projekta auditorija ir jaunieši vecumā virs 20 gadiem. Statistika rāda, ka bez pamatizglītības ir 5% jauniešu, 47% ir iegūta pamatizglītība un pārējie ir ar vidējo (37%) un augstāko izglītību (11%). Bieži vien aizķeršanās rodas ar sevis pieteikšanu darba tirgū - daļa saprot, ka ir kļūdījušies izglītības ceļa izvēlē, tas ir, apguvuši profesiju, kur īsti nemaz nevēlas strādāt, daļa saprot, ka viņa specialitātē trūkst darba vietu. Un tad iestājas apjukums - ko darīt tālāk? Pārkvalificēties, mācīties ko jaunu, strādāt darbu, kas nemaz neinteresē? Ir virkne jautājumu, uz kuriem jaunietis viens pats nespēj rast atbildes. Un tāpēc talkā nāk projekts Proti un dari!. «Vispirms ar jaunieti tiek pārrunāts, ko viņš no projekta sagaida. Tad programmas vadītājs izveido jaunietim pielāgotu programmu, ņemot vērā viņa izglītību, darba pieredzi, hobijus un tamlīdzīgi. Katram jaunietim tiek piesaistīts arī mentors, kas jaunieti motivē, iedvesmo, uzmundrina visu projekta laiku. Dalība projektā var ilgt maksimums deviņus mēnešus, taču dažreiz pietiek ar krietni īsāku laiku, lai jaunietis atgūtu ticību sev, saviem spēkiem,» stāsta A. Izinkēvičs. Projekts piedāvā dažādus atbalsta pasākumus, piemēram, neformālās mācīšanās aktivitātes, nometnes, seminārus, speciālistu konsultācijas, sporta aktivitātes, brīvprātīgo darbu, vizītes uzņēmumos, profesiju izzināšanas aktivitātes, iesaisti nevalstiskās organizācijās, jauniešu centru pasākumos. «Daudzu aktivitāšu mērķis ir socializēt jaunieti, lai viņš kļūst atvērtāks. Gana bieži redzam, ka jaunietis jūtas ļoti komfortabli, dzīvojot ar vecākiem, un nemaz nevēlas šo sev tik ierasto kārtību mainīt - vecāki par viņu rūpējas, uztur. Tāpēc caur aktivitātēm vēlamies, lai viņš kļūst patstāvīgāks, savu dzīvi paņem savās rokās. Taču visu aktivitāšu kopējais mērķis un vēlamais rezultāts - jaunietis uzsāk vai atsāk darba gaitas, vai iesaistās izglītībā,» akcentē projekta vadītājs. Jāpiebilst, ka ir jaunieši, kas pēc dalības projektā sadūšojas uzsākt paši savu uzņēmējdarbību.

Pats savas laimes kalējs

Līdz šim Rīgā projektā bijuši iesaistīti nepilni 350 jaunieši, tostarp jaunieši ar atkarībām, jaunieši ar īpašām vajadzībām (neredzīgi, nedzirdīgi u. c.), jaunās māmiņas. «Aptuveni 70% projekta dalībnieku [projekta laikā] sasniedz iepriekš minēto rezultātu,» informē A. Izinkēvičs. Taču kopumā šis procents ir vēl lielāks, jo daļa jauniešu ar projekta laikā iegūtajām prasmēm un zināšanām tikai pēc dalības projektā iesaistās nodarbinātībā vai izglītībā.

«Ja runājam par iemesliem, kāpēc dažreiz rezultāts izpaliek, tad viens no galvenajiem ir motivācijas trūkums - ir jaunieši, kas uzskata, ka projekts visu izdarīs viņa vietā, viss tiks pasniegts uz paplātes, taču tas, vai būs vai nebūs rezultāts, ir atkarīgs tikai un vienīgi no paša jaunieša. Svarīga ir viņa motivācija iesaistīties, mēģināt un darīt,» uzsver A. Izinkēvičs.

Projekts noslēdzas šā gada beigās, līdz ar to pieteikšanās vēl ir iespējama. To var izdarīt Facebook Proti un Dari! lapā vai rakstot uz e-pasta adresi: andris.izinkevics@riga.lv, vai zvanot pa tālruni 22069816 vai 67105166.