Lems par likumprojektu efektīvākai rīcībai ar nedisciplinētiem pasažieriem gaisa kuģos

© Pixabay

Otrdien valdība lems par Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto likumprojektu, kas paredz ratificēt 2014.gadā pieņemto Tokijas konvencijas protokolu efektīvākai rīcībai ar nedisciplinētiem pasažieriem gaisa kuģos arī ārpus Latvijas teritorijas vai brīvā gaisa telpā.

SM skaidro, ka patlaban ir spēkā likums, ar ko Latvija ir pievienojusies Konvencijai par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, tomēr Latvija nav ratificējusi Tokijas konvencijas 2014.gadā pieņemto protokolu, kas papildina konvenciju ar būtiskiem nosacījumiem.

2014.gadā pieņemtais protokols precizē nedisciplinēto pasažieru darbības, kas ir sodāmas neatkarīgi no valsts jurisdikcijas un risina valstu jurisdikcijas jautājumu, lai, piemēram, sodītu pasažieri nosēšanas valstī par nodarījumiem, kas veikti atklātā gaisa telpā, atrodoties uz gaisa kuģa, norāda ministrijā.

SM atzīmē, ka Latvijā jau ir spēkā esoša normatīvā bāze, lai vērstos pret pārkāpumiem, kas izdarīti gaisa kuģī, un sauktu pie atbildības personu, ja pārkāpums ir izdarīts Latvijas teritorijā, tomēr Latvijai ir būtiski ratificēt protokolu, lai spētu vispusīgi un efektīvi nodrošināt pārkāpuma novēršanu, kas izdarīts gaisa kuģī, pat ja tas noticis ārpus Latvijas teritorijas vai brīvā gaisa telpā.

Protokola pieņemšanas primārais mērķis ir harmonizēt dalībvalstu pieeju un padarīt efektīvāku valstu rīcību, lai sauktu pie atbildības nedisciplinētos pasažierus, kuri ar darbībām apdraud gaisa kuģa, pārējo tajā esošo personu vai mantas drošību, norāda ministrijā.

Vienlaikus uz nepieciešamību protokolu ratificēt norādījušas un vērsušas uzmanību arī vairākas starptautiskas organizācijas, tostarp ANO Drošības padomes Pretterorisma komitejas izpilddirektorāts un Starptautiskā gaisa transporta asociācija un citi.

Tāpat protokolā ar zināmiem nosacījumiem ir atzīta valsts kompetence kā nosēšanās un gaisa kuģa ekspluatantvalsts, lai īstenotu jurisdikciju attiecībā uz nodarījumiem un darbībām gaisa kuģī. Šādas jurisdikcijas noteikšana attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, pamatojoties uz protokolā noteiktajiem kritērijiem, ir obligāta. Protokolā ietverti arī noteikumi, kas attiecas uz tādiem jautājumiem kā koordinācija starp valstīm, pienācīgs process un taisnīga attieksme.

Vienlaikus protokols papildinās konvenciju, paredzot valsts kompetenci īstenot savu jurisdikciju kā valstij, kurā citā valstī reģistrēts gaisa kuģis nosēžas, ja gaisa kuģis, uz kura noticis pārkāpums, tās teritorijā ir veicis nosēšanos un pārkāpējs joprojām atrodas uz tā.

Tādējādi, ja pat pārkāpumi notikuši gaisa kuģī brīvā gaisa telpā ārpus konkrētas valsts gaisa telpas un tās jurisdikcijas, ir iespējams saukt nedisciplinētos pasažierus pie atbildības. Proti, Latvijas gadījumā var piemērot Latvijas jurisdikciju kā valstij, kurā aviokompānijas gaisa kuģis ir reģistrēts, vai Latvijai kā valstij, kurā gaisa kuģis nosēžas ar nedisciplinēto pasažieri.

Ministrijā atzīmē, ka, balstoties uz Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" apkopotajiem datiem, 2023.gadā saņemti 609 ziņojumi no "airBaltic" apkalpes locekļiem par situācijām ar agresīviem pasažieriem vai "airBaltic" noteikumu pārkāpumiem, piemēram, smēķēšanu vai alkohola lietošanu lidmašīnā.

SM norāda, ka daļā šo gadījumu bija nepieciešams izsaukt policijas darbiniekus, lai saņemtu policijas atbalstu, papildinot, ka statistiski agresīvo pasažieru skaits uz kopējo pārvadāto pasažieru skaitu ir nedaudz pieaudzis.

Svarīgākais