Pastiprina noteikumus tabakas aizstājējproduktu importētājiem, ražotājiem un tirgotājiem

© Reinis Hofmanis / F64

Lai nodrošinātu patērētājiem pieejamo tabakas aizstājējproduktu atbilstību Tabakas likuma prasībām un uzlabotu to uzraudzību un kontroli, valdībā šodien apstiprināja stingrākas prasības tabakas aizstājējproduktu importētājiem, ražotājiem un tirgotājiem produktu laišanai tirgū Latvijā.

Veselības ministrijas (VM) virzītie Ministru kabineta (MK) noteikumu projekti izstrādāti, ņemot vērā 2024.gada 11.janvārī Saeimā pieņemtos grozījumus Tabakas likumā, kurā tika noteikts regulējums un aprites prasības jaunai produktu kategorijai - tabakas aizstājējproduktiem, kas šobrīd biežāk zināmi kā beztabakas nikotīna spilventiņi.

Šodien valdībā pieņemtie MK noteikumi paredz kārtību kādā komersanti paziņo par tabakas aizstājējproduktu tirdzniecības uzsākšanu tai skaitā tirdzniecības vietas adresi Veselības inspekcijai, attiecīgi kontrolējošām iestādēm nodrošinot pieejamu informāciju par tirdzniecības vietām, kurās tiek tirgoti tabakas aizstājējprodukti, tādējādi uzlabojot minēto produktu kontroles iespējas un sekmējot prasībām atbilstošu tabakas aizstājējproduktu pieejamību tirgū patērētājiem.

Tāpat noteikumi paredz kārtību, kādā importētāji un ražotāji sniedz informāciju par tabakas aizstājējproduktu sastāvu un papildus sniedzamās informācijas apjomu par augu smēķēšanas produktiem, elektroniskām cigaretēm un uzpildes flakoniem, lai uzlabotu minēto produktu uzraudzību, nodrošinot pilnvērtīgu produktu sastāva izvērtējumu un nodrošinot ka tirgū ir pieejami tikai Tabakas likuma prasībām noteiktajām sastāva prasībām atbilstoši produkti.

Noteikumi nosaka arī samaksas apmēru uzraugošai iestādei - Veselības inspekcijai par sniegtās informācijas par tabakas aizstājējproduktiem apstrādi un uzraudzības pakalpojumu izmantošanu, tādējādi nodrošinot visiem Tabakas likumā regulēto produktu importētājiem un ražotājiem vienādus apstākļus un konkurences nosacījumus, kā arī prasības brīdinājumiem par ietekmi uz veselību izvietošanai uz tabakas aizstājējproduktu iepakojuma, tādējādi nodrošinot patērētājus par šādu produktu lietošanas riskiem. VM skaidro, ka minētie produkti satur nikotīnu, kas ir toksiska un atkarību izraisoša viela, attiecīgi atbilstoša brīdinājuma izvietojumam un noformēšanai uz iepakojuma par ietekmi uz veselību ir būtiska nozīme patērētāju izglītošanā un informēšanā.

MK noteikumos noteiktās prasības, atbilstoši Tabakas likumā iekļautajiem pārejas noteikumiem, stāsies spēkā 2024.gada 1.augustā.

Jau vēstīts, ka Saeimā šā gada sākumā tika pieņemti Tabakas likuma grozījumi.

Latvijā

Priekšlikums prasīt pielaidi arī ar valsts drošību saistītu krimināllietu skatošiem tiesnešiem drīzāk liecina par neizpratni attiecībā uz tiesu varas neatkarību, intervijā laikrakstam "Latvijas Avīze" paudis Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētājs Aldis Laviņš.