Policija pabeigusi pārbaudi par grāmatu "Tur lejā"

© Neatkarīgā

Valsts policija pabeigusi resorisko pārbaudi par grāmatas “Tur lejā” satura atbilstību Latvijas normatīviem aktiem, kas ierobežo pornogrāfisku materiālu izgatavošanu un izplatīšanu.

Valsts policija pārbaudes laikā nekonstatēja pārkāpumus Pornogrāfijas ierobežošanas likuma un Krimināllikuma normās, līdz ar to tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Resoriskajā pārbaudē tika vērtēta grāmatas "Tur lejā" satura un izdevniecības rīcības motivācijas, izdodot šo grāmatu, atbilstība Latvijas normatīviem aktiem.

Grāmata "Tur lejā" nav mācību līdzeklis Latvijas izglītības iestādēs, un tās iegāde un satura apgūšana ir katra atsevišķa indivīda ziņā.

Policija atgādina, ka policijas uzdevums nav vērtēt, kādu ietekmi grāmatas saturs var atstāt uz bērnu garīgās un psiholoģiskās veselības attīstību nākotnē, kā tās saturu uztver atsevišķs indivīds vai noteikta sociālā grupa, un kā Eiropas valstu kopējās nostādnes bērnu dzimumaudzināšanas jautājumos var ietekmēt Latvijas jaunatni nākotnē. Tā ir citu valsts un pašvaldību institūciju kompetence.

Portāls NRA jau rakstīja, ka oktobra beigās Valsts policija sāka resorisko pārbaudi pēc vairāku iesniegumu saņemšanas, kuros lūgts izvērtēt, vai saistībā ar bērnu grāmatu "Tur lejā" nav pārkāpts Bērnu tiesību aizsardzības likums un Pornogrāfijas ierobežošanas likums.

Plašas diskusijas raidījusi izdevniecībā "Pētergailis" izdotā grāmata "Tur lejā", kas veltīta intīmās veselības izglītības jautājumiem pavisam mazu bērnu auditorijā. Grāmatas anotācijā tīmekļvietnē norādīts, ka "svarīgi saprast, ka bērni uz dzimumorgāniem raugās citādāk nekā pieaugušie". Grāmatas izdevēja ieskatā, bērniem ķermenis ir kā instruments, ar "kuru piedzīvot pasauli un sevi pašu".

"Līdzās pareizai terminoloģijai mums šajā grāmatā ir svarīgi iedrošināt bērnus pašiem kļūt radošiem un bez kauna, rotaļīgi un patstāvīgi, ar prieku izzināt savu ķermeni," norādīts grāmatas anotācijā.

Svarīgākais