Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Latvijā

VARAM ministre pieprasa pārskatīt Rēzeknes domes lēmumu par pedagogu atalgojumu

© Dmitrijs Suļžics/MN

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministre Inga Bērziņa 3. novembrī parakstījusi vēstuli, kurā rosina Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai tuvākajā domes sēdē atkārtoti izskatīt lēmumu par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības dotāciju Rēzeknes pašvaldības iestāžu pedagogu darba samaksai, norādot rīcības pamatojumu, vēsta ministrijas pārstāve.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2023. gada 1. novembrī saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli, kurā tā norāda, ka ar šādu lēmumu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības dome ne tikai nav nodrošinājusi Ministru kabineta noteikumu ievērošanu, bet arī pasliktinājusi Rēzeknes pedagogu nodarbinātības apstākļus.

Kā iepriekš informējām, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs 2023. gada 5. oktobrī parakstīja domes lēmumu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības dotāciju Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ar kuru apstiprināts pedagogu nedēļas darba slodzes nekorekts aprēķins. Tajā ir aprēķināta pedagoga darba slodzes proporcija nevis nedēļas, bet gada ietvarā, kā rezultātā pedagogiem atkarībā no mācību priekšmetiem, kurus viņi māca, no 36 darba stundām nedēļā tiek noteikts palielināts kontaktstundu skaits (no 25 līdz 28) mācību stundu vadīšanai.

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” pieļauj, ka var palielināt kontaktstundu skaitu mācību stundu vadīšanai, bet tikai izglītības iestādes vadītājam un pedagogam savstarpēji vienojoties, nevis nosakot pašvaldības iekšējos noteikumos pedagoga slodzē palielinātu kontaktstundu skaitu mācību stundu vadīšanai.