Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Latvijā

Labklājības ministrija plāno līdzfinansēt aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

© Oksana Džadana/MN

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi likumprojektu, kas paredz līdzfinansēt aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Lai novērstu bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un nodrošinātu uz bērna individuālajām vajadzībām vērstus sociālos pakalpojumus un atbalstu dzīvesvietā, nepieciešams finansējums aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai bērniem. LM norāda, ka šobrīd valsts nepiedalās ar līdzfinansējumu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanā.

Lai šo problēmu risinātu, paredzēts, ka valsts piedalīsies ar līdzfinansējumu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanā bērniem ar invaliditāti, kuriem ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Līdzfinansējums par bērnu tiktu turpināts arī pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz bērna 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības Domes šī gada 20.oktobra sēdē, kurā piedalījās arī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), panākta vienošanās par valsts līdzfinansējuma nodrošināšanu minimālajā sociālo pakalpojumu grozā ietilpstošam pakalpojumam - aprūpei mājās bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem 5,5 miljonu eiro apmērā 2024.gadam un turpmāk ik gadu.

Valsts līdzfinansējums pašvaldībām aprūpes mājās pakalpojumam bērniem plānots no 2024.gada 1.janvāra.