Svētdiena, 26.maijs

redeem Eduards, Edvards, Varis

arrow_right_alt Latvijā

Konkurences padome: Prasības iepirkumos par aizsargājamo kultūras pieminekļu uzmērīšanu un apsekošanu ir pārmērīgas

© Mārtiņš Zilgalvis/f64

Konkurences padome (KP) konstatējusi pārmērīgas prasības divos Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes iepirkumos par aizsargājamo kultūras pieminekļu uzmērīšanu un apsekošanu, piemērojot pārmērīgas kvalifikācijas prasības pretendentu atlasei, aģentūru LETA informēja KP.

Konkurences neitralitātes neatbilstības pārkāpumi novērsti ar pārrunu procedūru.

Kā norāda KP, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde organizēja divus iepirkumus par pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzmērīšanas darbu ar trīsdimensionālās lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi un ģeofizikālās apsekošanas darbu ar radiolokācijas metodi to stāvokļa dokumentēšanai.

KP ieskatā, iepirkumos ietvertā prasība, ka "pretendentam ir zemes dzīļu izmantošanas licence ar izmantošanas veidu - ģeofizikālai izpētei", varētu tikt vērtēta kā nesamērīga, ņemot vērā Valsts vides dienesta skaidrojumu, ka nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai - zemes dzīlēs esošo kultūrvēsturisko objektu izpētei, ja tā nav saistīta ar ģeoloģisko datu iegūšanu zemes dzīļu izmantošanai, - licence ģeofizikālai izpētei nav nepieciešama.

KP ieskatā, lai gūtu pārliecību par pretendentu spējām sniegt pārvaldei nepieciešamos pakalpojumus, kā arī, lai veicinātu konkurenci iepirkumā, iepirkumu nolikumos jāparedz iespēja pretendentiem apliecināt spēju veikt konkrētos pakalpojumus, piemēram, iesniedzot informāciju par tehnisko nodrošinājumu un personāla kvalifikāciju konkrēto darbu izpildei. Savukārt, konkrētā licence, ja tas ir pamatoti, var tikt uzskatīta par līdzvērtīgu papildu iespēju apliecināt savu spēju atbilstošā kvalitātē sniegt nepieciešamos pakalpojumus.

Tāpat KP ieskatā, pasūtītājam bija jāparedz samērīgs termiņš no iepirkuma izsludināšanas vai piedāvājuma iesniegšanas brīža līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, lai tiem pretendentiem, kam iepirkuma izsludināšanas laikā nebija attiecīgā licence, būtu bijusi iespēja to iegūt līdz līguma slēgšanas brīdim.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir apliecinājusi KP, ka apņemas ņemt vērā KP norādījumus, lai nepieļautu prettiesisku prasību iekļaušanu turpmākajos iepirkumos, vienlaikus meklējot risinājumus, kā paplašināt potenciālo izpildītāju loku, taču pievēršot lielu uzmanību izpildījuma kvalitātei.

Līdz ar to KP secināja, ka veikto pārrunu rezultātā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir apņēmusies turpmākajos iepirkumos par zemes dzīlēs esošu kultūras pieminekļu izpētes darbiem ar trīsdimensionālās lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi un ģeofizikālās izpētes darbiem ar radiolokācijas metodi, nodrošināt konkurences neitralitāti. Attiecīgi, KP izbeidza jautājuma tālāku izpēti.

Taujāti par pašreizējo iepirkuma statusu, KP aģentūrai LETA pauda, ka minētā iepirkuma process ir noslēdzies. Pirmais iepirkums par nepieciešamajiem pakalpojumiem tika izsludināts 2022.gada oktobrī, tad pārtraukts un 2022.gada decembrī izsludināts atkārtots iepirkums. Atkārtotajā iepirkumā tika samazināts iepirkuma priekšmeta apjoms un noteikts īss iepirkuma termiņš, lai līdz gada beigām varētu noslēgt sadarbības līgumu.

Saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) pieejamo informāciju, pērn decembrī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde līgumu iepirkumā par pieminekļu uzmērīšanas darbiem slēdza ar SIA "SV Solutions" par līguma summu 27 339 eiro apmērā bez pievienotā vērtības nodokļa.

Līgums slēgts par kopumā astoņu objektu uzmērīšanu un apsekošanu ar trīsdimensionālās lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi, tostarp Alūksnes luterāņu baznīcu, Sv.Jēkaba katoļu baznīcu Rīgā, Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcu un zvana torni, Vecā Sv. Ģertrūdes luterāņu baznīcu, Subates luterāņu baznīcu, Burtnieku luterāņu baznīcu un Burtnieku mācītājmuižas apbūvi.