Ceturtdiena, 2.februāris

redeem Sonora, Spīdola

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā

Lauksaimniekiem, bet ne visiem, kompensēs aizvadītās vasaras resursu sadzārdzinājumu

© F64

Valdība otrdien apstiprināja noteikumu projektu, kas paredz turpināt sniegt atbalstu primārajiem ražotājiem cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē, daļēji sedzot ražošanai nozīmīgo resursu izmaksu pieaugumu 2022.gada jūlija - oktobra periodā salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2021.gadā.

Kā norāda Zemkopības ministrijā (ZM), primārie ražotāji cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarēs Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisīto negatīvo seku mazināšanai atbalstu jau saņēma par 2022.gada februāra - jūnija periodu, kad atbalstu saņēma 61 lauksaimnieks par kopējo summu 7 132 442 eiro. Atbalstu piešķiršanā tika iztērēti 77,2% no pasākuma kopējā piešķirtā budžeta un 57,9% jeb 2 897 282 eiro no valsts budžeta līdzfinansējuma, bet Eiropas Savienības (ES) atbalsts tika izmaksāts pilnībā.

Tādējādi neizmantoto finansējumu 2 102 718 eiro apmērā plānots novirzīt atbalstam nozīmīgo resursu izmaksu pieauguma mazināšanai periodā no 2022.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim.

Pēc ZM paustā, atbalsts par resursu izmaksu pieaugumu tiks piešķirts resursiem - dīzeļdegviela, elektroenerģija, kurināmais, minerālmēslojums (tikai segto platību dārzeņkopībā) un pirktā lopbarība un lopbarības izejvielas (tikai cūkkopības un mājputnu audzēšanas nozarē).

Atbalstu piešķirs 70% apmērā no aprēķinātā izmaksu pieauguma katram attiecīgajam resursam, bet 2022.gada atbalsta periodā resursa iegādātais daudzums nevar pārsniegt 150% no daudzuma, kas iegādāts 2021.gada atbilstošajā periodā.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka saimniecības var darboties vairākās nozarēs, uz atbalstu attiecināmajiem resursiem koriģēs apjomu tā, lai būtu ņemts vērā tikai tas apjoms, kas izlietots atbalsttiesīgo nozaru produktu ražošanai. Tāpat resursu apjomu atbalstam koriģēs ar īpatsvaru, kādu atbalsttiesīgās nozares veido pretendenta kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos.

ZM atzīmē, ka iepriekšējajā atbalsta periodā no 2022.gada februāra līdz jūnijam vienam atbalsta saņēmējam vidēji tika izmaksāti 116,9 tūkstoši eiro, bet projekts atbalstam ražošanai nozīmīgo resursu izmaksu pieauguma mazināšanai 2022.gada jūlija - oktobra periodā paredz, ka maksimālais atbalsta apmērs vienam pretendentam būs 62 000 eiro.

Tāpat tiek pieņemts, ka atbalstam pieteiksies vismaz tāds pats pretendentu skaits, kāds iepriekšējā posmā, un par līdzvērtīgu atbalsttiesīgo izmaksu apmēru. ZM prognozē, ka pieejamais kopējais finansējums būs nepietiekams un tiks piemērots proporcionālais samazinājums visiem pretendentiem.

Atbalsta pretendents atbalstam varēs pieteikties piecu darbdienu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās, iesniedzot iesniegumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, savukārt lēmumu par atbalsta piešķiršanu LAD pieņems līdz 2022.gada 23.decembrim un atbalstu izmaksās līdz 2022.gada 31.decembrim.