Svētdiena, 11.jūnijs

redeem Ingus, Mairis, Vidvuds

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā

Gada beigās gaidāmas izmaiņas Goda ģimenes apliecību izsniegšanas kārtībā

© f64.lv, Lauris Aizupietis

Valdība otrdien atbalstīja grozījumus noteikumos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, kas paredz, ka Goda ģimenes apliecību digitālā formātā izsniegs no šī gada 1.decembra.

Tāpat grozījumi paredz noteikt kārtību, kādā apliecību piešķir un izsniedz tām ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta pirmās vai otrās invaliditātes grupa. Proti, noteikts, ka Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) pieņem lēmumu par apliecības piešķiršanu, pamatojoties uz personas iesniegumu, ja personas aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas atbilst minētajiem kritērijiem.

Attiecīgi personai, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja viņai ir noteikta pirmās vai otrās invaliditātes grupa, un kura vēlas saņemt apliecību, SIF, iesniedzot iesniegumu, ir jānorāda ziņas par bērna invaliditāti vai pilngadīgas personas invaliditāti.

Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc SIF pieprasījuma saņemšanas Fizisko personu reģistrā pārbauda un sniedz SIF informāciju par to, vai personai vienai vai kopā ar laulāto esošajam bērnam vai pilngadīgai personai, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un par kuru pieprasījumā izdarīta atzīme par invaliditāti, nav reģistrēts miršanas fakts un personas statuss ir aktīvs, un norāda personas kodu, vārdu un uzvārdu.

Paredzēts, ka SIF apliecību izsniedz uz bērnam noteikto invaliditātes termiņu vai uz pilngadīgai personai noteikto pirmās vai otrās invaliditātes grupas invaliditātes termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja persona viena pati vai kopā ar laulāto aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta pirmā vai otrā invaliditātes grupa. Tādējādi tikšot nodrošināts, ka personām, kurām ir tiesības uz apliecību, nebūs atkārtoti jāvēršas SIF apliecības saņemšanai, kā arī apliecība netiks izsniegta uz nepamatoti garu termiņu.

Tāpat grozījumi paredz, ka SIF apliecību piešķirs uz gadu arī pilngadīgai personai, kura iegūst izglītību, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kad tiek sasniegts 24 gadu vecums.

Ar šiem grozījumiem tiktu noteikts arī ierobežojums saņemt Latvijas Goda ģimenes apliecību tajos gadījumos, ja persona ir reģistrēta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā parādnieka statusā, izņemot, ja parādnieks ir persona ar invaliditāti vai persona, kura pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus. Vienlaikus paredzēts, ka programmas bērnu skaitā neieskaitīs tos bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

Savukārt attiecībā uz vecumu, no kura bērnam tiek izsniegta Latvijas Goda ģimenes apliecība, noteikts, ka šo apliecību izsniedz no sešu gadu vecuma sasniegšanas.