Arhibīskaps aicina vīriešus apprecēt savas sievietes, lai bērni uzaugtu pēc Svētās ģimenes parauga

 
©F64

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags 24.decembra svētvakara dievkalpojumā aicināja vīriešus aprecēt savas sievietes, lai bērni dzimtu un uzaugtu pēc Svētās ģimenes parauga.

Arhibīskaps aicināja vīriešus apprecēt savas sievietes, ar kurām jau tāpat dzīvo kopā kā vīrs ar sievu. Arī sievietes viņš aicināja "nesamierināties ar ko mazāk".

"Lai bērni dzimst un uzaug ģimenē pēc Svētās ģimenes skaidrā un saprotamā parauga," teica arhibīskaps, piebilstot, ka tie, kas jau esat viens otram solījušies - pieņemiet lēmumu gādāt, ka paliekat kopā priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, slimībā un veselībā, līdz kamēr Dievs jūs šķirs laicīgā nāvē.

Tāpat arhibīskaps norādīja, ka jaunā gada apņemšanās, lai būtu - atjaunot latviešu valodu, un atgriezt patieso nozīmi vārdiem "draugs" un "draudzene". "Draugiem nedzimst bērni, bet gan vīram un sievai. Bērni neuzaug pie draugiem, bet pie tēva un mātes," piebilda arhibīskaps.

Vanags stāstīja, ka 700 gadus pirms Jēzus dzimšanas pravietis Jesaja vēstīja, ka Dievs dos izcilu zīmi. ""Jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu Immānū-Ēls." Latviski tas nozīmē - Dievs ar mums, Dievs mūsu vidū. Viņš nāks, lai atpestītu cilvēkus no grēkiem," teica arhibīskaps.

Pēc viņa teiktā, Svētais Augustīns raksta, ka grēks ir ne-līdzības zeme, proti, tāda zeme, kurā, dodoties aizvien dziļāk, cilvēks arvien vairāk zaudē līdzību Dievam. "Kristus piedzima pasaulē, lai vestu mūs atpakaļ. Tādēļ, ja gribam sacīt vēlējumu, kas atbilst Kristus dzimšanas svētku saturam, tad vēlēsim - "Lai tev priecīga atjaunošanās Dieva līdzībā!" Līdzība Dievam ir cilvēku cieņas un vienlīdzības avots," uzskata Vanags.

Vienlaikus viņš piebilda, ka šogad par atjaunošanos dievlīdzībā jāizceļ viens īpašs aspekts jeb tas, ka Dievs izredzēja Mariju Jēzum par māti. "Tā tas būtu varējis palikt. Gan jau ar Dieva palīgu Marija būtu Jēzu uzaudzinājusi," teica Vanags, atzīmējot, ka mūsdienās daudzas sievietes vienas audzina bērnus.

"Taču savam Dēlam Dievs gribēja ko citu. Viņš teica Jāzepam, lai viņš nebīstas apņemt Mariju par savu sievu. Dievam bija pilnīga brīvība, kā izveidot vidi, kurā Jēzum uzaugt. No visām iespējām viņš izvēlējās vienu - lai Jāzeps nebaidās būt Marijai vīrs un audzināt Jēzu kā tēvs. No visām iespējām, kā Jēzum uzaugt, Dievs izvēlējās vienu - ģimeni, kurā ir vīrs Jāzeps, sieva Marija un bērns Jēzus," norādīja garīdznieks, piebilstot, ka cauri gadsimtiem to sauc par Svēto ģimeni.

Arhibīskaps teica, ka Kristus piedzima, lai mēs atjaunotos Dieva līdzībā, un, viņaprāt, šī ir dzīves joma, kurā to darīt ir neatliekami un svarīgi.