Armijā paredzēts ieviest militāros darbiniekus

 
©Ģirts Ozoliņš/F64

Aizsardzības ministrija  (AM) sagatavojusi likumprojektu paketi, kas paredz armijā ieviest jaunu militāro vienību civilpersonu statusu - militāros darbiniekus, kuriem būs jāapgūst militārā apmācība un piešķirs uzturdevu. 

Patlaban likumā teikts, ka Nacionālo bruņoto spēku (NBS) personālsastāvu miera laikā veido profesionālā dienesta karavīri, zemessargi, civilie darbinieki un uz mācībām iesauktie rezerves karavīri.

Atbilstoši Militārā dienesta likumam militāro vienību civilpersonas ir civilie darbinieki. Likumprojektu mērķis ir ieviest jaunu militāro vienību civilpersonu statusu - militāros darbiniekus.

Militārie darbinieki būs noteiktās jomas apmācīti un pieredzējuši aizsardzības nozares darbinieki, kuri atbilstoši savai kompetencei tiks regulāri iesaistīti NBS militārajās mācībās.

Sākotnēji tiek plānots ieviest šos amatus trim profesijām: piemēram, pavāri, autovadītāji un tehniskās apkopes speciālisti.

Tāpat plānots ieviest šos amatus arī darbiniekiem, kas sniegs ģeotelpiskās informācijas atbalstu NBS.

Paredzēts, ka šie darbinieki apgūs militāro darbinieku pamatapmācību un kara laikā turpinās pildīt sava amata pienākumus karavīra statusā. Tādēļ viņu veselības stāvoklim, psiholoģiskajām īpašībām un fiziskai sagatavotībai būs jāatbilst aizsardzības ministra noteiktajām prasībām.

Tā kā militārie darbinieki apgūs militāro darbinieku pamatapmācību, kuras ietvaros iegūtās prasmes un zināšanas uzturēs regulārās aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā rīkotās mācībās, militārie darbinieki tiks ieskaitīti rezerves karavīru sastāvā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

Militārais darbinieks saņems karavīram paredzēto uzturdevu vai tās kompensāciju, kā arī darba tērpu vai karavīra formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Tiek paredzēts, ka militārais darbinieks saņems vienreizējos pabalstus, gadījumā, ja, piedaloties militārajās mācībā cietīs nelaimes gadījumā un gūs ievainojumu vai sakropļojumu.

AM izrēķinājusi, ka uzturdevas kompensācijām militārajiem darbiniekiem 2021.gadā būs nepieciešams gandrīz pusmiljons eiro.

Mobilizācijas gadījumā militārie darbinieki netiks iesaukti aktīvajā dienestā rezerves karavīru un rezervistu mobilizācijas kārtībā. Viņu ieskaitīšana aktīvajā dienestā notiks vienkāršotā kārtībā, kuru noteiks aizsardzības ministrs.

Militārie darbinieki apgūs atvieglotu militāro apmācību, tādēļ kara vai krīzes gadījumā viņi ieņems savai specialitātei atbilstošus amatus. Savukārt gadījumā, ja krīzes vai kara laikā radīsies nepieciešamība iecelt viņus kaujas karavīru amatos, viņiem tiks nodrošināta papildus militārā apmācība.

Lai nodrošinātu regulējuma vienlaicīgu stāšanos spēkā, tiek noteikts, ka likumprojekti stāsies spēkā 2021.gada 1.februārī.