Darba devējiem līdz 3.februārim jāiesniedz VID informāciju par darbiniekiem izmaksātajām summām

 
©Ģirts Ozoliņš/F64

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina darba devējus līdz 2020.gada 3.februārim iesniegt paziņojumus par fiziskajām personām izmaksātajām summām 2019.gadā, ja darba attiecības bijušas līdz 2019.gada 31.decembrim, informēja VID.

Savlaicīga un korekta šāda paziņojuma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo šie dati tiek izmantoti gada ienākumu deklarācijas sagataves izveidošanai un nodrošina darba ņēmējiem savlaicīgu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas procesu.

Proti, ja VID ir laikus saņēmis korektu paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, tad, personai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, šie dati deklarācijā parādīsies automātiski. Papildus norādāma būs tikai tā informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās.

Ņemot vērā, ka no 2018.gada ieviests prognozētais mēneša neapliekamais minimums, kuru aprēķina VID, izmantojot iestādes rīcībā esošos datus, VID aicina darba devējus pārliecināties par neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošajām personām pamatotu un pareizu atspoguļošanu paziņojumos par 2019.gadu.

Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām jāiesniedz, ja darba attiecības ar personu ir pastāvējušas līdz gada beigām, kā arī, ja personai izmaksāti ienākumi, kas saistīti ar tās saimniecisko darbību, piemēram, maksāts par kustamā vai nekustamā īpašuma iznomāšanu, izīrēšanu u.c..

Tāpat paziņojums jāiesniedz, ja personai izmaksāti ienākumi, kas nav atbrīvoti no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet no kuriem nodoklis izmaksas vietā nav jāietur, piemēram, ienākumi, ko saņem likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā u.c., kā arī, ja personai izmaksāti ar nodokli neapliekamie ienākumi, piemēram, izmaksātas stipendijas, apdrošināšanas atlīdzības u.c.