"Latvijas Gāze" pērn nopelnījusi 26 miljonus eiro
 
©F64

AS ''Latvijas gāze'' koncerna apgrozījums pērn bija 330,956 miljoni eiro, bet peļņa - 26,048 miljoni eiro, liecina revidētais finanšu pārskats par 2017.gadu.

"Latvijas gāzes" peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas jeb EBITDA 2017.gadā sasniedza 36,483 miljonus eiro.

Vadības ziņojumā teikts, ka, skatot uzņēmuma gada pārskatu par 2017.gadu, jāņem vērā, ka 2016.gadā "Latvijas gāze" bija vienots uzņēmums, kas nodarbojās ar gāzes pārvadi, uzglabāšanu, sadali un tirdzniecību, bet 2017.gada sākumā no uzņēmuma tika nodalīts uzglabāšanas un pārvades virziens, izveidojot pilnīgi jaunu un neatkarīgu uzņēmumu AS "Conexus Baltic Grid", kā to paredzēja 2016.gada 11.februārī veiktie Enerģētikas likuma grozījumi.

Tāpat 2017.gada 1.decembrī "Latvijas gāze" nodalīja arī dabasgāzes sadales virzienu, izveidojot 100% meitas uzņēmumu akciju sabiedrība AS "Gaso", kas ir juridiski, strukturāli, funkcionāli un operatīvi atdalīta kompānija ar atsevišķu un pilnīgi neatkarīgu padomi un valdi. "Latvijas gāze" kopā ar "Gaso" veido "Latvijas gāzes" koncernu.

"Latvijas gāzes" sadalīšana, nodalot no tās "Conexus Baltic Grid", ir atstājusi neizbēgamu ietekmi uz koncerna finanšu rādītājiem, norādīts vadības ziņojumā.

Koncerna pašu kapitāls 2016.gadā bija 599,4 miljoni eiro, bet 2017.gadā - 308,05 miljoni eiro, 2016.gadā koncerna aktīvi bija 793,9 miljoni eiro, bet 2017.gadā - 400,1 miljons eiro, 2016.gadā koncerna apgrozījums bija 343,8 miljoni, bet 2017.gadā - gandrīz 331 miljons eiro, koncerna peļņa 2016.gadā bija 37,5 miljoni eiro, bet 2017.gadā - nedaudz virs 26 miljoniem eiro.

Pagājušajā gadā "Latvijas gāzes" koncerns kopā investēja deviņus miljonus eiro, lielāko uzsvaru liekot uz ieguldījumiem sadales sistēmas uzturēšanā, kurā investēti 72% no kopējām koncerna investīcijām.

"Latvijas gāzes" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis atzīmēja, ka koncerna peļņa pērn ir uzskatāma par stabilu finanšu rezultātu.

"Ņemot vērā "Latvijas gāzes" sadalīšanu un ar to saistītās izmaksas, kā arī būtiskās dabasgāzes tirgus un uzņēmējdarbības vides izmaiņas, koncerna peļņa 26 miljonu eiro apmērā 2017.gadā ir uzskatāma par stabilu finanšu rezultātu. Raugoties nākotnē, "Latvijas gāzes" koncerna mērķis paliek saglabāt pozīcijas kā uzticamākajam dabasgāzes piegādātajam gan tirgus, gan mājsaimniecību klientiem un paplašināt tirdzniecību Baltijas reģionā," atzīmēja Kalvītis.

Pēc Kalvīša teiktā, "Latvijas gāzes" koncerns darbojas arvien sīvākas konkurences apstākļos, jauniem tirgus dalībniekiem piedāvājot savus produktus un pakalpojumus Latvijas dabasgāzes tirgū.

"Latvijas gāzes" koncerns 2017.gadā sasniedza pārdošanas apjomu 13 859 gigavatstundas, kas ir par 12,7 % mazāk nekā gadu iepriekš. Pērn dabasgāzes tirgū parādījušies 36 jauni tirdzniecības uzņēmumi. Pērn "Latvijas gāzes" koncerns piegādāja gāzi vairāk nekā 400 000 klientu Latvijā un paplašināja savu klātbūtni dabasgāzes vairumtirdzniecības segmentā un dabasgāzes tirdzniecībā ārvalstīs.

Pēc tirgus atvēršanas "Latvijas gāze" ne vien piegādā dabasgāzi tieši klientiem, bet arī pārdod dabasgāzi virtuālajā tirdzniecības punktā un Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.

"Latvijas gāze" iepriekš gatavojās ieiešanai Lietuvas un Igaunijas dabasgāzes tirgos. 2017.gada 17.augustā uzņēmums saņēma dabasgāzes tirdzniecības licenci Lietuvā, bet 2017.gada 23.augustā - dabasgāzes tirdzniecības licenci Igaunijā.

Pēc aktīvu apjoma lielākais darbības segments ir sadale ar 247 miljoniem eiro jeb 66% no koncerna kopējiem aktīviem. Sadales segments arīdzan nodarbina lielāko cilvēku skaitu "Latvijas gāze" grupā. "Gaso" personāls veido 90% no koncerna kopējā darbinieku skaita. Segmenta EBITDA 2017.gadā sasniedza 23 miljonus eiro, kas veido lielāko daļu grupas EBITDA - 64%.

Ziņojumā arī atzīmēts, ka dabasgāzes tirdzniecības segments nodrošina lielāko daļu grupas neto apgrozījuma. Segmenta kopējie ieņēmumi 2017.gadā bija 281 miljons eiro, kas veidoja 85% no grupas kopējiem ieņēmumiem. Segmenta EBITDA sasniedza 13 miljonus eiro jeb 36% no grupas EBITDA.

Koncerna apgrozījums 2016.gadā bija 343,792 miljoni eiro, bet peļņa - 37,506 miljoni eiro.

Koncerna akcionāru sastāvu uz 2017.gada 31.decembri veidoja "Gazprom" (34%), "Marguerite Gas II" (28,97%), "Uniper Ruhrgas International" (18,26%) un "Itera Latvija" (16%), bet citiem akcionāriem piederēja 2,77% akciju. "Latvijas gāzes" akcijas kotē "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.