Tiesībsargs atklāj kliedzošus cilvēktiesību pārkāpumus veco ļaužu un bērnu aprūpes iestādēs
 
©pixabay.com

Tiesībsarga ziņojums par 2017. gadā izskatītajām un veiktajām pārbaudēm atklāj arvien jaunus cilvēktiesību pārkāpumus sociālās aprūpes iestādēs – gan bērnunamos, gan veco ļaužu pansionātos.

2017. gadā Tiesībsarga birojā ar rakstveida iesniegumiem vērsušās 1738 personas, taču kopumā sniegto sūdzību skaits ir daudz lielāks, piemēram, Bērnu tiesību nodaļa saņēmusi 1043 iesniegumus, no tiem rakstiski - 228. Pēc iesnieguma vai pašu iniciatīvas Tiesībsarga birojs veicis 45 pārbaudes lietas un sniedzis vairāk nekā 7000 konsultāciju.

Pēdējais skaļākais notikums bija tiesībsarga atklātie tiesību pārkāpumi bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži. Pārkāpumi un problēmas konstatētas arī bērnu sociālās aprūpes centros Baldone un Rīga. Taču nupat atklājušies virkne pārkāpumu arī aprūpes centros, kur uzturas veci cilvēki. Tiesībsargs regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās sniegto pakalpojumu kvalitāti un iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Tāpēc par vienu no prioritātēm 2017. gadā tika izvirzīta institūcijās dzīvojošu klientu tiesību ievērošana. Tiesībsarga biroja darbinieki gada laikā veica pārbaudes piecās institūcijās saistībā ar cilvēktiesību ievērošanas aspektiem: Engures novada domes pansionātā Rauda, Talsu novada pašvaldības pansionātā Lauciene, Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrā Stūrīši, sociālās aprūpes centrā - pansionātā Liepa un Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātā Strūžānos.

Visos aprūpes centros Tiesībsarga birojs konstatēja vairākus identiskus cilvēktiesību standartam neatbilstošus apstākļus: netiek ievērotas prasības par darbinieku skaitu, lai pansionātā dzīvojošajiem būtu iespēja saņemt vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu sociālo aprūpi; pansionāti neievēro prasību un iestādes darbu neorganizē tā, lai vide būtu ģimeniska un cilvēkiem patīkama; cilvēkiem nav nepieciešamo higiēnas preču (tualetes papīra, dvieļu un ziepju) sanitārajās telpās, cilvēkiem netiek nodrošinātas pastaigas svaigā gaisā un daudzi citi pārkāpumi un nepilnības. 2017. gadā tiesībsargs veica vairākkārtējas pārbaudes Engures novada pansionātā Rauda, kur papildus vēl konstatēja cilvēka cieņu pazemojošu attieksmi pret klientiem no institūcijas darbinieku puses, kas tādējādi pārkāpj ne tikai virkni nacionālo tiesību aktu, bet arī robežojas ar spīdzināšanu.

Otrs būtisks pārkāpums konstatēts pansionātā Liepa, kur vadība pieļāvusi, ka daļa cilvēku vairāk nekā divus gadus uzturas ēkā, kas nav pieņemta ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Abos gadījumos tiesībsargs iesniedza ziņojumu Labklājības ministrijai ar lūgumu izvērtēt, vai atbildīgās amatpersonas nav saucamas pie administratīvās atbildības un vai institūcija var turpināt darbību kā sociālo pakalpojumu sniedzējs. Labklājības ministrija abos gadījumos uzsāka administratīvo lietvedību, un tika pieņemti lēmumi par atbildīgo amatpersonu saukšanu pie administratīvās atbildības. Piemēram, 2017. gadā pansionāta Rauda vadība sodīta ar četriem administratīvajiem sodiem - 100 līdz 640 eiro apmērā, ziņo Latvijas Radio.

UZIŅAI

Iesniegumi Tiesībsarga birojam

Bērnu tiesību nodaļa - 1043, no tiem 228 rakstiski, 3 iesniegumi no bērniem

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa - 953

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļa - 554

Pārējie darbinieki - 3

Avots: Tiesībsarga birojs