Pensionāru nabadzība augstākā OECD valstīs
 
©F64

Lielākā daļa Latvijas senioru saņem pensiju 200 – 300 eiro robežās. Šādu vecumdienu nodrošinājumu no valsts saņem gandrīz puse Latvijas pensionāru. Palielinoties pensiju neapliekamajam minimumam, daļa šo senioru no šā gada saņem nedaudz lielākas pensijas, tomēr lielai daļai pensionāru, kuri saņem pensijas līdz 250 eiro mēnesī, pensijas apmērs nodokļu reformas rezultātā nav mainījies.

Puse Latvijas pensionāru saņem pensiju robežās no 200 līdz 300 eiro, nākamā lielākā grupa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikā ir pensionāri, kuri saņem pensijas no 300 līdz 500 eiro. Tie ir 32 procenti pensiju saņēmēju, taču, papētot sīkāk, atklājas, ka no šiem it kā virs vidējās pensijas saņemošajiem vairums ir 300 līdz 350 eiro pensijas saņēmēji, jo pēc 350 eiro robežas lielāku pensiju saņēmēju skaits strauji sarūk. Tātad faktiski absolūti lielākais īpatsvars Latvijas pensionāru pensijā ik mēnesi saņem no 200 līdz 350 eiro pensiju.

Salīdzinot pensiju apmērus 2017. gada decembrī un pirms gada - 2016. gada decembrī, jāsecina, ka par vairākiem simtiem pensionāru ir palielinājies senioru skaits, kuriem aprēķinātā pensija ir mazāka par oficiāli noteikto minimālo pensiju vai piešķirta minimālās pensijas apmērā. Gada laikā samazinājies piešķirto 100 līdz 200 eiro pensiju skaits, kā arī pensiju skaits robežās no 200 līdz 300 eiro. Savukārt nedaudz pieaudzis piešķirto pensiju skaits apmērā no 300 līdz 500 eiro.

Augsts ir pensionāru skaits, kuriem aprēķināta pensija ir tikai 20 vai pat mazāk eiro, tie ir

3702 cilvēki, un gada laikā šādu pensionāru skaits pieaudzis par 300 cilvēkiem. Minimālās pensijas robežās (līdz 108 eiro) pensija piešķirta kopumā vairāk nekā 20 000 cilvēku. Tā kā tiesības saņemt pensiju rodas tikai tad, ja ir vismaz 15 gadu darba stāžs, var secināt, ka šie cilvēki ir strādājuši, bet - cik ilgi, kādu - oficiālu vai neoficiālu - darbu un no kādas algas maksāti nodokļi. 1836 pensionāri Latvijā saņem pensijas, kas ir lielākas par 1500 eiro.

Tieši minimālās pensijas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) vērtē ziņojumā par Latvijas pensiju sistēmu. OECD iesaka Latvijai būtiski palielināt minimālo pensiju un to indeksēt atbilstoši tam, kā katru gadu tiek indeksētas pensijas. Minimālās pensijas apmērs Latvijā piesaistīts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kas indeksēts ar koeficientu atbilstoši cilvēka darba stāžam. Pamatā tie ir 64 eiro, un, piemēram, ja stāžs ir 30 gadi, tiek izmantots indekss 1,3 un minimālā pensija ir 83 eiro. Minimālās pensijas apmērs nav pārskatīts jau vismaz desmit gadus.

Minimālās pensijas palielināšana, pēc OECD ekspertu domām, ļautu samazināt veco ļaužu nabadzību. OECD valstu vidējais līmenis, proti, minimālās pensijas apmērs ir 20 procenti no vidējā atalgojuma valstī, bet Latvijā tas ir tikai astoņi procenti. OECD pētījumā norādīts, ka Latvijā ir visaugstākais nabadzības risks gados veciem cilvēkiem visu tās dalībvalstu vidū. Īpaši augsts tas ir senioriem virs 75 gadiem. Pētnieki arī konstatē, ka Latvijas izdevumi sociālajai aizsardzībai un veselībai ir ļoti zemi, taču izdevumi pensijām - pietiekami augsti un pat līdzvērtīgi citām attīstītajām valstīm. No tā var secināt, ka uz Latvijas pensiju sistēmas pleciem ir arī pietiekami lieli izdevumi, piemēram, izdienas pensijas, uz kurām norāda OECD, minot piemēru, ka 50 gadus veci pensionāri saņem pensiju un turpina strādāt. Šo jautājumu OECD iesaka Latvijai pārskatīt. Kopumā par Latvijas pensiju sistēmu ir izteiktas arī citas rekomendācijas, kuras tiks rūpīgi izvērtētas, lai meklētu turpmākus risinājumus.

***

Cik lielas ir pensijas Latvijā?

• Pensijas mazākas par 20 eiro piešķirtas 3702 cilvēkiem

• Pensijas robežās no 20 līdz 100 eiro piešķirtas 19 551 pensionāram

• Pensiju likums nosaka: vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu - 64,03 eiro, kam piemērots koeficiets, līdz ar minimālo vecuma pensiju aprēķina, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu reizinot ar noteikto koeficientu.

• Minimālās pensijas apmērs ir no 70,43 līdz 108,83 eiro (atkarībā no darba stāža)

• Ar apdrošināšanas stāžu līdz 20 gadiem 70,43

no 21 līdz 30 gadiem 83,23

no 31 līdz 40 gadiem 96,05

no 41 gada un vairāk 108,85

***

VIEDOKLIS

Jānis REIRS, labklājības ministrs:

- Vērtējums par Latvijas pensiju sistēmu, ko esam saņēmuši no OECD, ir labs. Pētījumā iegūtā informācija būs ļoti nozīmīga turpmākai pensiju sistēmas attīstībai un uzlabošanai. Mēs labi zinām par mazo pensiju lielo īpatsvaru, tāpēc mūsu mērķis ir šo situāciju maksimāli uzlabot. Minimālā pensija ir jāpalielina, taču tam nebūtu pareizi izmantot sociālo budžetu.