Seniorus iesaista darbā bankā
 
PIRMĀ darbu Norvik bankā uzsākusi Lidija Dzene, kas turpmāk vadīs senioru programmu. «Man kā seniorei ir svarīgi atrasties apritē un palīdzēt citiem – tie ir būtiskākie iemesli, kāpēc uzsāku darbu bankā,» saka L. Dzene (attēlā kopā ar Norvik bankas valdes locekli Lauru Poču-Rozenblūmu) ©F64

Latvijas Pensionāru federācija un Norvik banka noslēgušas sadarbības līgumu uz pieciem gadiem, paredzot senioru iesaisti bankas izstrādātā nodarbinātības programmā. Šogad banka savā komandā uzņems vismaz trīs seniorus, bet nākamgad – aptuveni 50 pensionāru kā padomniekus finanšu konsultācijām bankas filiālēs visā Latvijā.

Norvik bankas valdes locekle un Latvijas biznesa vadītāja Laura Poča-Rozenblūma atsaucas uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ka 2016. gada sākumā 40 procentu no visiem Latvijas iedzīvotājiem bija vecāki par 50 gadiem. Turklāt iedzīvotāji vecuma grupā no 50 līdz 61 gadam veido trešdaļu no visiem darbspējas vecuma cilvēkiem. «Jau sen domājam par to, kā sniegt artavu senioru iekļaušanai sabiedriskajā dzīvē, tostarp darba tirgū. Senioru iesaiste darba tirgū ir aktuāls jautājums valstiskā līmenī,» saka L. Poča-Rozenblūma. Bankas jaunā iniciatīva nodarbinātības jomā paredz senioru iesaisti aktīvā darbā kā padomniekiem bankas filiālēs. Senioriem būs iespēja izvēlēties savām iespējām atbilstošu darba laiku, apgūt zināšanas par jaunākajiem bankas digitālajiem finanšu risinājumiem un savas zināšanas nodot citiem bankas klientiem - senioriem.