TOP 5 fakti par EVAK un ceļojumu apdrošināšanu

 
©Pixabay

Pieci svarīgi fakti par EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas karti) un ceļojumu apdrošināšanu.

1) EVAK garantē tiesības jebkurā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm kā arī Šveices Konfederācijā saņemt valsts apmaksātu pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību un nepieciešamo ārstēšanu tādā pašā apmērā un par tādu pašu samaksu, kā konkrētās valsts iedzīvotāji.

ŅEM VĒRĀ !

- Ja ceļojuma laikā ir plānots doties ārpus minētajām valstīm, tad EVAK karte šajās valstīs nedarbosies. Līdz ar to, lai pasargātu sevi no nepatīkamiem un negaidītiem finansu tēriņiem, noteikti iesakām iegādāties labu ceļojuma apdrošināšanas polisi.

Tātad, kā jau iepriekš noskaidrojām, ar EVAK karti tūristam ir iespējas viegli un ātri saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, tomēr EVAK karte un ceļojumu apdrošināšanas polise neizslēdz viena otru, gluži pretēji - papildina! Zemāk ir minēti izdevumi, kurus nesedz EVAK, bet sedz ceļojumu apdrošināšanas polise:

2) EVAK nesedz repatriācijas izmaksas (smagi cietušas vai mirušas personas nogādāšanu mītnes zemē). Šis, diemžēl, ir ļoti aktuāli, un daudzi cilvēki par to aizmirst. Ir gadījumi, kad cilvēki, saskaroties ar šādiem gadījumiem, pat lūdz ziedojumus, lai nogādātu mājās savus tuviniekus, jo repatriācijas izmaksas ir ļoti augstas.

3) EVAK nesedz medicīnas transporta izmaksas (specializēta transporta pakalpojumi līdz ārstniecības iestādei). Īpaši aktuāli tas varētu būt ziemas sporta veidu cienītājiem slēpošanas kūrortos vai kalnu tūrisma cienītājiem. Šajos gadījumos, pēc kalnos gūtas traumas, var rasties nepieciešamība izmantot pat helikoptera pakalpojumus, lai maksimāli īsā laikā cietušo nogādātu medicīnas iestādē. Ceļojumu apdrošināšanā, repatriācijas un medicīniskā transporta izdevumu apmaksa ir iekļauta jebkura līmeņa programmā, neatkarīgi no polises cenas.

4) EVAK nesedz pacienta līdzmaksājumu izdevumus par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem.

Ja attiecīgajā valstī ir noteikti pacienta līdzmaksājumi par neatliekamo medicīnisko palīdzību (piemēram, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā u.c.), tad šie izdevumi jāmaksā pašam vai tos segs laba ceļojumu apdrošināšanas polise. Ceļojumu apdrošināšanas polise sedz šādus izdevumus.

5) EVAK karte nedarbosies iestādēs, kurām nav līgums par EVAK karšu apkalpošanu (ārstniecības iestāde nenodrošina konkrētās valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus). Kā piemēru te var minēt privātklīnikas vai atsevišķas ārstu privātprakses, kurās EVAK, visticamāk nedarbosies. Arī šādos gadījums noderēs laba ceļojumu apdrošināšana. Ceļojumu apdrošināšanas polise segs iepriekš saskaņotus izdevumus par neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas radušies Ceļojuma laikā ja vien šie izdevumi nav segti ar EVAK vai saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

No visa iepriekš minētā ir saprotams, ka EVAK karte bez ceļojumu apdrošināšanas polises nenodrošina pilnīgu aizsardzību pret neparedzētiem izdevumiem, kuri var rasties ceļojuma laikā.

Arī Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārais departaments, dodoties ceļojumā, iesaka iegādāties ceļojumu apdrošināšanu.

Ceļojuma apdrošināšana ne tikai palīdz atrisināt papildus radušos finansu jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu, bet arī nodrošina konsultatīvo palīdzību, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums.

Uzziņai

- EVAK var saņemt bez maksas vai nu klātienē Nacionālā veselības dienesta birojā vai kādā no NVD nodaļām. Tāpat to iespējams saņemt pa pastu. Saņemšanai nepieciešams personu apliecinošs dokuments un aizpildīta EVAK iesnieguma veidlapa.

- EVAK ir tiesības saņemt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram Latvijā ir piešķirts personas kods.

- EVAK ir derīga trīs gadus no izsniegšanas brīža. To izsniedz bez maksas, turklāt arī atkārtoti pēc termiņa beigām vai mēnesi pirms tā.

- Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, karti var saņemt tajā pašā dienā, kad Nacionālajā veselības dienestā iesniedz aizpildītu un parakstītu iesnieguma veidlapu. Karti nosūta arī pa pastu uz jūsu norādīto adresi.

Padoms

- Ja jums nav ne EVAK kartes ne ceļojumu apdrošināšanas, bet ārzemēs nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, Jūs varat lūgt, lai ārstniecības iestāde, kurā saņemat veselības aprūpi, sazinās ar vietējo institūciju, kas administrē valsts budžeta veselības aprūpes līdzekļus, un lūdz EVAK aizvietojošā sertifikāta pieprasījumu no Latvijas. Šis dokuments paredzēts laika periodam, kad atrodaties ārstniecības iestādē. Šis padoms gan noderēs tikai tajās iestādēs, kuras sniedz valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus.