Aizvietos dīzeļdegvielu ar dabasgāzi

 
ACĪM REDZAMI, kā daļu no lokomotīves dīzeļdegvielas bākas tilpuma aizņēmuši gāzes baloni ©Publicitātes foto

Koncerna Latvijas dzelzceļš (LDz) un uzņēmuma SIA DiGAS kopīgi īstenotais projekts – duālās piedziņas manevru lokomotīve – ieinteresējis vienu no lielākajiem dabasgāzes uzņēmumiem Eiropas Savienībā, Francijas uzņēmumu GRDF, kā arī Lilles pilsētas vadību.

Duālās piedziņas lokomotīves projekta īstenošana sākta pirms diviem gadiem, un kopš pagājušā gada vasaras beigām ar dīzeļdegvielu un gāzi aprīkotā manevru lokomotīve ČME3 tiek testēta darbībā, lai pēc tam analizētu tās ekonomiskos ieguvumus un ietekmi uz vidi. Lai klātienē iepazītos ar projektu, vakar, 25. martā, Rīgā bija ieradušies pārstāvji no Francijas uzņēmuma GRDF (Gaz Reseau Distribution France) un Lilles pilsētas pašvaldības.

Apmeklējuma mērķi izskaidroja Augšfrancijas (Hauts-de France) reģiona transporta viceprezidents Franks Dersins. Proti, ka Francijā apņēmusies no 2025. gada atteikties no transporta, kas darbināms ar dīzeļdegvielu, tāpēc jau tagad ir jāmeklē alternatīvi un ātri ieviešami risinājumi. Līdztekus elektrifikācijai tiek izrādīta interese par gazifikāciju, jo šī tehnoloģija ir ieviešama salīdzinoši īsā laika periodā, kā arī neprasa lielas investīcijas. «Tehnoloģisko zināšanu apmaiņa ir ļoti svarīga, un tehnoloģiju ziņā jums ir kas īpašs, ko mēs varētu pētīt un smelties iedvesmu,» uzsvēra F. Dersins.

Projekts vēl nav noslēdzies - turpinās lokomotīves testēšana, bet jau patlaban ir skaidrs, ka šis ir perspektīvs projekts pievadceļiem, kur nav iespējama elektrifikācija, norādīja LDz prezidents Edvīns Bērziņš. Viņš uzsvēra, ka projekta īstenošana nav sarežģīta un atmaksāsies 3-4 gadu laikā, kā arī ieguvumi būs videi un sabiedrības veselībai.

Atbilstoši sākotnējās testēšanas rezultātiem, finanšu ietaupījums no duālās piedziņas lokomotīves izmantošanas paredzams 31 800 eiro gadā uz vienu lokomotīvi. Naftas produktu izmantošanas pretinieki ir panākuši arī tādu atzinumu, ka vienas dīzeļlokomotīves ietekme uz sabiedrības veselību esot 112 000 eiro gadā. Duālās piedziņas lokomotīves ekspluatācija samazina šo ietekmi uz pusi. «Mūsu komandas mērķis ir kļūt videi draudzīgākiem, jo pašreiz Eiropa transporta jomā saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, tostarp negatīvo ietekmi uz vidi un sabiedrības veselību. Savukārt duālās piedziņas izmantošanas ieguvumi ir gan emisiju samazināšana, gan trokšņa un vibrāciju samazināšanās,» skaidroja SIA DiGAS valdes priekšsēdētājs Pjotrs Dumenko.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš atgādināja, ka dzelzceļš izmešu ziņā ir videi draudzīgāks par autotransportu, tomēr LDz ir būtiski meklēt veidus, kā vēl vairāk samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi. Apjomīgākais projekts, kas tiks īstenots turpmāko gadu laikā, ir dzelzceļa tīkla elektrifikācija, taču līdztekus tam ir arī mazāki, taču ne mazsvarīgāki projekti, ar kuru palīdzību varam kļūt draudzīgāki videi. Viens no tādiem varētu būt manevru lokomotīvju aprīkošana ar duālo piedziņu. «Eiropas Savienība ir noteikusi ambiciozus mērķus 2030. gadam, un ar šādiem projektiem mums ir iespēja sasniegt noteikto mērķi. Šis ir unikāls projekts visā Baltijā, un gaidāms, ka Francijas kolēģi rīkosies nekavējoties, lai līdzīgus projektus integrētu savā transporta sistēmā,» teica E. Bērziņš.