Efektīva elektroenerģijas lietošana ir iespēja samazināt izdevumus par elektrību

 

AS Sadales tīkls speciāli Neatkarīgajai

AS Sadales tīkls, vērtējot klientu aktivitāti, saņemtos jautājumus par energoefektivitāti un efektīvu elektrotīkla jaudu izmantošanu, secina, ka gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem izpratne par energoefektivitātes iespējām pieaug. Klienti izprot, ka energoefektīva domāšana nenozīmē vien augstākās A klases elektroiekārtu izmantošanu, bet tā ir arī sava dzīvesveida, saimnieciskās darbības un iespēju novērtēšana ilgtermiņā. Lai samazinātu savas izmaksas par elektroenerģiju, ikvienam ir jāsāk ar sava elektroenerģijas patēriņa un elektrības lietošanas paradumu analīzi, pēc kā var izvērtēt iespējas kļūt par efektīvu elektroenerģijas lietotāju, optimizēt ražošanas procesus, kā arī samazināt izmaksas par elektroenerģiju.

Enerģijas patēriņa uzskaite, vērtēšana un analīze

Viens no galvenajiem uzdevumiem, lai izprastu iespējas ietaupīt energoresursus savā mājoklī vai uzņēmumā, ir enerģijas patēriņa uzskaite, vērtēšana un analīze. AS Sadales tīkls klientiem elektroenerģijas patēriņa analīzi jau kopš 2007. gada palīdz veikt viedie elektroenerģijas skaitītāji - Latvijā tie jau ir uzstādīti 210 000 gan juridisko personu objektos, gan mājsaimniecībās, un līdz 2023. gadam šos skaitītājus plānots ieviest visā Latvijā. Savukārt klienti, kuriem viedais elektroenerģijas skaitītājs nav uzstādīts, var rūpīgi izvērtēt izmantotās elektroiekārtas un sekot saviem paradumiem. Veicot patēriņa analīzi, var identificēt iekārtas, kuru darbībai nepieciešams liels elektroenerģijas apjoms, konstatēt bojātas iekārtas, kā arī izvērtēt iekārtu darbības un ražošanas procesu efektīvāko laiku, ļaujot izvēlēties izdevīgākās elektroenerģijas cenas, tajā skaitā arī sadales sistēmas pakalpojumu tarifu. Uzņēmumi savas energoefektivitātes noteikšanai var veikt energoauditu, kas sniedz izmērāmu informāciju par enerģijas izmantošanu un patēriņu. Šādu energoauditu galvenais mērķis ir uzlabot uzņēmuma energoefektivitāti, samazināt enerģijas patēriņu un līdz ar to ietaupīt izmaksas dažādiem enerģijas veidiem - elektroenerģijai, siltumam, kurināmajam, transporta degvielai. Uzņēmējiem bieži vien ir maldīgs priekšstats, ka ietaupījumu var gūt, vien samazinot iekārtu darbības un ražošanas laiku, tomēr lielāko ieguvumu var dot tieši precīzi identificēts nepieciešamo energoresursu apjoms, izvērtēta elektroenerģijas izlietošanas efektivitāte un aprēķināta nepieciešamā elektrotīkla jauda.

Pārskatot nepieciešamo elektrotīkla jaudu, var samazināt izmaksas

No šā gada 1. augusta stājušies spēkā jauni AS Sadales tīkls sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kuru līdzsvarotā struktūra jau šobrīd ir motivējusi vairāk nekā 20 000 objektu īpašniekus pievērst lielāku uzmanību savu īpašumu energoefektivitātei un efektīvai elektrotīkla jaudu izmantošanai. Līdz ar jauno tarifu struktūru mājsaimniecībām ir ieviesta fiksēta maksa par elektrotīkla pieslēgumu, bet maksa par elektroenerģijas piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām ir samazināta par 22%, tas nozīmē, ka aptuveni 700 000 mājsaimniecību izmaksas par elektrību nemainās vai pat samazinās. Savukārt juridiskajām personām elektroenerģijas piegādes maksa no 1. augusta ir samazināta par 10 līdz 25%, bet ir palielināts no pieslēguma jaudas atkarīgās fiksētās maksas īpatsvars. Juridiskajiem klientiem jau līdz šim elektrotīkla pieslēguma jauda ietekmēja maksājumus par elektroenerģiju, jo bija ieviesta fiksēta maksa par pieslēgumu, taču no 1. augusta šī proporcija palielinājās no 10% uz 40% un 60%. Līdz ar to klientiem, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu izmanto neefektīvi, ir iespēja to pārskatīt un samazināt savas izmaksas. Līdzsvarojot sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, AS Sadales tīkls mērķis, līdztekus bojājumu skaita un elektroenerģijas piegādes pārtraukumu samazināšanai un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitātes veicināšanai, ir mazināt nevienlīdzību ikmēneša izmaksu ziņā starp klientiem - tiem, kas tērē elektrību, nav jāmaksā arī par tiem, kas to netērē, bet kuriem tik un tā AS Sadales tīkls ir jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums, nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana neatkarīgi no objekta elektroenerģijas patēriņa vai elektroenerģijas lietošanas sezonalitātes.

Energoefektivitāti var paaugstināt ikvienā nozarē

Pēc AS Sadales tīkls tarifu izmaiņām gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi analizē savu elektroenerģijas patēriņu, elektroenerģijas lietošanas ieradumus, kā arī pievērš lielāku uzmanību sava elektrības pieslēguma tehniskajiem rādītājiem. AS Sadales tīkls dati liecina, ka uzņēmumi patērē vidēji tikai 10% no pieprasītās jaudas, kuras pieejamību nodrošina un uztur AS Sadales tīkls. Klienti savos objektos elektrotīkla jaudu neizmanto pilnībā un liedz iespēju to izmantot citiem klientiem, kuri no šā elektrotīkla vēlas ierīkot jaunu pieslēgumu vai palielināt slodzi, bet par jaudas rezervēšanu un nodrošināšanu, kas faktiski netiek izmantota, maksā katru mēnesi. Lai noskaidrotu savam objektam nepieciešamo jaudu, jāveic aprēķini un jāsalīdzina plānotais vai faktiskais patēriņš ar pie noteiktas jaudas maksimāli iespējamo. Bieži izplatīta ir prakse, ka klienti sākotnēji pieprasa jaudu ar rezervi, domājot par uzņēmējdarbības attīstību nākotnē, tomēr faktiski ir uzstādījuši efektīvākas tehnoloģiskās iekārtas, kurām tik daudz jaudas nav nepieciešams, tās patērē mazāk elektroenerģijas, turklāt ne visas šīs elektroierīces tiek darbinātas vienlaikus. Par jaudu optimizāciju var runāt ikvienā nozarē neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. Tā ir iespēja ietaupīt uzņēmējiem gan kokapstrādē, gan lauksaimniecībā, gan pārtikas rūpniecībā, pašvaldību iestādēs, skolās, slimnīcās u.c.

Modernizējot vai mainot iekārtas, jāpārvērtē nepieciešamās elektrības jaudas apjoms

Ir uzņēmumi, kas savā darbā izmanto inovatīvas tehnoloģijas, veic iekārtu nomaiņu un modernizāciju, bet aizmirst par pieslēguma jaudas optimizēšanu. AS Sadales tīkls ir saskārusies ar gadījumiem, kad uzņēmumi pēc iekārtu nomaiņas ilgstoši nav pārvērtējuši nepieciešamo elektrotīkla jaudu un piemērotāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu, tādējādi turpinot maksāt par jaudu, kuru faktiski neizmanto. Citkārt uzņēmumi plāno paplašināties un vēlas palielināt esošā elektrotīkla pieslēguma jaudu. Tomēr, rūpīgi izanalizējot konkrēto situāciju, izrādās, ka jaudu palielināšana nemaz nav nepieciešama vai jauda faktiski ir nepieciešama mazāka, nekā klients to ir pieprasījis. Piemēram, klients, iesniedzot pieteikumu jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanai, pieprasīja 4 MW (megavati) lielu elektrotīkla jaudu, savukārt, kad klients rūpīgi aprēķināja plānoto elektrotīkla noslodzi, atklājās, ka faktiski ir nepieciešams 1,8 MW liels elektrotīkla pieslēgums, līdz ar ko samazinājās pieslēguma ierīkošanas izmaksas. Turklāt, precīzi aprēķinot nepieciešamo elektrotīkla jaudu, klients īsākā laikā var atgūt pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus, jo klientiem, kuri izbūvē elektrotīkla pieslēgumus ar strāvas lielumu virs 100 A un efektīvi lieto elektrotīkla jaudu, piecus gadus ir iespēja maksāt par sadales pakalpojumu tarifu komponenti, kurai tiek piemērots koeficients 0,5, tādējādi atgūstot pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus. Vienlaikus samazināsies ikmēneša izdevumi par pastāvīgi nodrošināto elektrotīkla jaudu, kas pieslēgumam ar jaudu 4 un 1,8 megavati būtiski atšķiras.

Jāmaina darbības procesi

Daudziem uzņēmumiem darba laiks ir tikai astoņas stundas un darbības procesi tikai dažu brīdi prasa lielu jaudu. AS Sadales tīkls var salīdzināt dažādu nozaru uzņēmumus un uzskatāmi redzēt, cik par elektroenerģiju kopumā maksā divas dažādas vienas nozares struktūras ar vienādu elektrības patēriņu. Pat mācību iestādēm rēķini ievērojami atšķiras, lai gan elektrības patēriņš ir ļoti līdzīgs. Izmaksas ietekmē objektā esošā elektrotīkla pieslēguma jauda, par ko jāmaksā katru mēnesi. Bet gadījumos, ja nav iespēju būtiski samazināt pieprasītā pieslēguma jaudu, pastāv dažādi risinājumi, kā pārkārtot ražošanas ciklus, piemēram, elektroenerģiju patērējošās darbības veikt secīgi, nevis vienlaikus. Lielākā jauda nepieciešama iekārtu ieslēgšanās brīdī, tāpēc AS Sadales tīkls iesaka uzņēmumiem izvērtēt iespējas pārkārtot esošo sistēmu. Ne jau visām iekārtām ir jāieslēdzas vienlaikus - to var darīt pakāpeniski. Pat birojiem, ja visus datorus ieslēgtu vienā laikā, būtu nepieciešama daudz lielāka pieslēguma jauda. Katrs gadījums ir individuāls, taču AS Sadales tīkls iesaka uzņēmumiem ļoti rūpīgi izvērtēt, cik elektrotīkla jauda ir nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi strādāt, bet lieki nemaksātu par pieprasītā pieslēguma uzturēšanu. Ar mūsdienu tehnoloģijām var izmērīt pīķa slodzes un, vadoties no tām, uzzināt, kāda būs optimālā vajadzīgā jauda. Par energoefektivitāti un efektīvu elektrotīkla jaudu izmantošanu var rūpēties arī mājsaimniecības - klienti var vienlaikus ieslēgt elektrisko plīti un gatavot ēst, ielikt mazgāties traukus vai veļu, bet var to darīt arī pakāpeniski - vispirms pagatavot ēst, tad nomazgāt traukus un pašā vakarā ieslēgt veļasmašīnu. Tas būtiski samazinās nepieciešamo elektroenerģijas jaudu.

Atsakoties no liekajām jaudām, primāri ieguvējs ir pats klients, kuram samazinās ikmēneša izdevumi, tomēr ieguvēji ir arī citi klienti, jo elektrotīklā atbrīvojas jaudas jauniem pieslēgumiem vai slodzes palielinājumam. Elektrotīkla jaudas kapacitāte ir ierobežota, un tas spēj nodrošināt noteiktu jaudas apjomu, tādēļ, ja elektrotīklā brīvas jaudas vairs nav, jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielinājuma izmaksas var būt ļoti augstas. Līdzsvaroto sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūra stimulē atbildīgi un rūpīgi izvērtēt savai uzņēmējdarbībai nepieciešamo jaudas apjomu ražošanas, rūpniecības un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kā arī veicina efektīvu AS Sadales tīkls elektrotīkla infrastruktūras izmantošanu.

Elektrības patēriņa efektivitātes ietekme uz izmaksām par sadales sistēmas pakalpojumiem no 1.augusta

Patēriņa efektivitāte, %

Pieslēguma jauda, A (ampēri)

Patēriņš, MWh/mēn.

Rēķina izmaiņas, %

Vidusskola

15%

200

14

+12%

Augstskola

30%

200

28

-0,4%

Ambulance

29%

500

67

+7%

Slimnīca

51%

500

118

-3%

SIA A
kokrūpniecība

10%

800

36

+24%

SIA B
kokapstrādes cehs

37%

800

137

-3%

Papildu informācija:

Mājsaimniecību klienti nepieciešamās jaudas aprēķināšanai var izmantot AS Sadales tīkls mājaslapā www.sadalestikls.lv pieejamo slodzes kalkulatoru. Kalkulatora dati ir informatīvi.

Gan mājsaimniecības, gan juridiskās personas nepieciešamās jaudas aprēķināšanai var piesaistīt sertificētu speciālistu.

Ikviens klients pieteikumu elektrotīkla jaudas samazināšanai var iesniegt, sazinoties ar savu elektroenerģijas tirgotāju vai aizpildot pieteikumu AS Sadales tīkls klientu pašapkalpošanas portālā www.e-st.lv.