Markuss Damulevičs, Rīgas Katoļu ģimnāzijas 10. klases skolnieks / Viedokļi

Mūzika ir mākslas izpausmes veids, kuru var uztvert ar dzirdes maņas instrumentiem – ausīm. Tā var likt mums smieties, raudāt, dejot līdzi vai kratīt galvu un spiest ausis ciet. Mūzika ir pastāvējusi visu cilvēces eksistences laiku, sākumā ļoti primitīvās formās (ritma sišana, taures pūšana), taču ar laiku ir patiesi attīstīta, un tās pieprasījums - audzis. Mūsdienās 91% populācijas klausās mūziku vismaz reizi nedēļā, 82% jaunatnes uzskata, ka klausās mūziku katru dienu.
Markuss Damulevičs, Rīgas Katoļu ģimnāzijas 10. klases skolnieks / 20.dec 2021