Daļa ārstu uzskata, ka pacientu rindas ir augušas
 
©f64

Tikai katrs desmitais ārsts, kurš strādā kādā veselības aprūpes iestādē, novērojis rindu samazinājumu uz veselības aprūpes pakalpojumiem, liecina pētījumu centra SKDS veiktā aptauja par Latvijas ārstu vērtējumu atsevišķiem reformas aspektiem.

Lielākā daļa uzskata, ka rindu garums nav mainījies, turklāt nelielai daļai ārstu liekas, ka rindas pat palielinājušās.

Ārstu ieskatā, lielākie uzlabojumi attiecībā uz rindām vērojami dienas stacionāros, savukārt vismazākie - rindās uz stacionāru aprūpes gultām.

Vienlaikus aptaujā atklājies, ka viens ārsts kontaktējas ar vidēji 82,9 pacientiem nedēļā, kas ir par vidēji 20 pacientiem vairāk nekā pērn. Vienlaikus pacientiem veltīto stundu skaits kopumā nedaudz samazinājies.

Aptaujā 44% ārstu norādījuši, ka viņiem visvairāk veikt savu profesionālo darbību traucē nemitīgās veselības aprūpes sistēmas reformas. Vienlaikus 39% ārstu par šķērsli uzskata pārāk lielo birokrātisko pienākumu apmēru, 38% ārstu satrauc tas, ka slimības gadījumā ir grūtības doties pietiekami garā slimības atvaļinājumā.

Tāpat par būtisku traucēkli 23% ārstu uzskata pārāk mazos ienākumus, kā arī sajūtu, ka ārsts ir tikai mazs zobrats lielā sistēmā - uz to norādījuši 23%.

Vienlaikus ārstiem tika lūgts izvērtēt veselības aprūpes sistēmai piešķirto līdzekļu sadalījumu starp dažādām medicīnas nozarēm. 31% ārstu uzskata, ka finansējums sadalīts kopumā labi, savukārt 27% uzskata, ka finansējums sadalīts kopumā slikti.

Aptaujā "Latvijas ārstu vērtējums par e-veselības sistēmu un veselības aprūpes sistēmas reformu" piedalījās 2944 ārsti, tostarp 66% no viņiem strādā valsts sektorā, 36% - privātajā sektorā, bet vēl 19% pašiem pieder prakses. Aptauja tika veikta no 20.aprīļa līdz 7.maijam.