E-veselības sistēmā izrakstīts jau miljons e-recepšu
 
©Ekrānšāviņš/Youtube

Līdz šim e-veselības sistēmā izrakstīts jau miljons e-recepšu, gandrīz 70 procenti e-recepšu izrakstītas pēc šāgada 1. janvāra, kad e-recepšu izrakstīšana valsts kompensējamo zāļu saņemšanai kļuva obligāta, Neatkarīgo informēja Nacionālajā veselības dienestā.

Lielāko daļu e-recepšu pacienti jau ir izmantojuši - e-recepšu zāles iegādātas vairāk nekā 827 000 reižu. Vismaz vienu reizi e-receptes zāles aptiekā izsnieguši vairāk nekā divi tūkstoši farmaceitu un farmaceitu asistentu. Būtiski pieaudzis arī elektroniski izrakstīto darbnespējas lapu skaits. Pēdējā mēneša laikā vien izrakstīto e-darbnespējas lapu skaits ir pieaudzis par 96 000. Arvien aktīvāk tiek izmantoti arī citi e-veselības pakalpojumi. E-veselības sistēmā iesūtīta informācija par vairāk nekā 117 000 vizuālās diagnostikas izmeklējumu slēdzieniem, savukārt informāciju par pacientu veselības pamatdatiem (diagnozēm, alerģijām, regulāri lietotajiem medikamentiem) ārstniecības personas ievadījušas jau vairāk nekā 14 000 reižu. Nacionālā veselības dienesta speciāliste Evija Štālberga norāda, ka atbildīgie e-veselības speciālisti pastāvīgi uzrauga sistēmas darbību un nepieciešamības gadījumā sniedz ārstniecības iestādēm un aptiekām gan informatīvo, gan tehnisko atbalstu. «Ja nepieciešams atbalsts, aicinām ārstniecības iestādes un aptiekas, kuras lieto savas informācijas sistēmas, kas ir pielāgotas darbam ar e-veselību, sazināties ar to izstrādātājiem,» saka E. Štālberga, «savukārt, ja tiek izmantots e-veselības portāls, tad speciālisti tiek aicināti vērsties e-veselības lietotāju atbalsta dienestā.» Ar e-veselības lietotāju atbalsta dienestu var sazināties telefoniski (speciālisti 67803301, iedzīvotāji 67803300) vai rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.

No 1. janvāra uz papīra recepšu veidlapām jāturpina izrakstīt: individuāli kompensējamās zāles, M saraksta zāles, medicīniskās ierīces, kā arī ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība, ja pacients izmantos recepti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē; personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, un ja e-receptes izrakstīšana e-veselības sistēmā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ. No šāgada ārstniecības iestādēm e-veselības sistēmā jāsagatavo arī izraksti - epikrīzes un vizuālās diagnostikas izmeklējumu apraksti. Ārstniecības personām e-veselības sistēmā jāsāk ievadīt informāciju par pacientu veselības pamatdatiem.