Kā ikdienā bērniem varam palīdzēt apgūt jaunas lietas

 
©f64

Pienācis jauns mācību gads, un skolēni ir atgriezušies skolas solos. Taču tas nebūt nenozīmē to, ka visas zināšanas jāiegūst tikai no mācību grāmatām. Arī pēc skolas, brīvdienās un, pavadot brīvo laiku mājās, ir iespējams apgūt ko jaunu. Vairāk par to, kā ikdienā bērniem varam palīdzēt apgūt jaunas lietas, stāsta Zemgales vidusskolas bioloģijas skolotāja Sintija Valucka.

Svarīgākā lieta no vecāku puses - atbalsts

Pats svarīgākais, ko bērns var iegūt no vecāku puses, ir tieši atbalsts un iedrošinājums. Izrādot interesi par mācību procesu un ievērojot sasniegumus, bērnam palielināsies motivācija mācīties. Būtiski gan ir likt akcentu tieši uz pašu mācīšanās procesu un apgūto, nevis uz iegūtajām atzīmēm, pozitīvi novērtējot ieguldīto darbu un neatlaidību. Interesi var izrādīt, uzdodot dažādus jautājumus. Piemēram, kas bija interesantākais, ko šodien uzzināji? Pie kādiem projektiem, pētījumiem šobrīd strādā? Bērnus var iedrošināt par kādu tēmu uzzināt ko vairāk, uzdodot arī tādus jautājumus, uz kuriem pašiem būtu interesanti uzzināt atbildes. Pēc tam šīs atbildes arī var kopā meklēt.

Iespējas situāciju izvērtēšanai, lēmumu pieņemšanai

Ja runājam par dažādu zināšanu apguvi, ne vienmēr runa ir tieši par konkrētām teorijām vai citām ar mācību vielu saistītām lietām. Ir nepieciešams trenēt arī tādas prasmes kā situāciju izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu. Piemēram, ja bērns paņem kaut ko no ledusskapja un, neaizvērdams to, iet prom, vecāki tā vietā, lai vienkārši norādītu, ka nepieciešams aizvērt durvis, var pamudināt atskatīties, vai kaut kas nav aizmirsts. Līdz ar to pasīvas norādes izpildes vietā bērnam nākas mazliet paanalizēt, kas īsti nav kārtībā un pieņemt lēmumu. Tas nozīmē, ka, runājot ar bērniem, mums jādod viņiem iespēju trenēt domāšanas prasmes. Svarīgi arī praktiskajās aktivitātēs ļaut bērnam pašam plānot un pieņemt lēmumus, lai tā tiešām izvērstos par šo prasmju trenēšanu, nevis tikai norāžu izpildi.

Kopīgas sarunas par dažādām tēmām

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā nostiprināt skolā gūtās zināšanas, ir kopīgas sarunas par apgūto. Dažādu aktivitāšu laikā pajautāt, ko par šo bērns var pastāstīt, ko ir uzzinājis skolā vai kaut kur citur. Tie var būt jautājumi par dabu, par vēsturi, par jebko, kas konkrētajā brīdī ir piemērots. Piemēram, ejot pastaigā pa mežu, var padomāt, kādus ēdamus un indīgus augus tur var sastapt, bet, apskatot pilsdrupas, var parunāt par to, kāda bija dzīve tajos laikos, salīdzinot ar mūsdienām. Zināšanu un prasmju aktualizēšana piemērotos brīžos ne tikai palīdzēs nostiprināt apgūto, bet arī radīs papildu motivāciju apgūt vēl, jo bērns būs sajutis, ka viņa apgūtais ir noderīgs arī ārpus skolas.

Nezūdoša vērtība - grāmatas

Jebkāda pieredze un zināšanas ir vērtīgas. Vislabāk kaut kas paliek atmiņā tad, ja tas tiek sasaistīts ar jau esošajām zināšanām, lai smadzenēs nebūtu vienkārši atsevišķi fakti, bet veidotos tīkls, kuram jaunā informācija tiek piesaistīta. Jo lielāka

bagāža skolēnam ir, jo vieglāk viņam būs apgūt jauno informāciju. Protams, lieliski, ja sanāk pēc iespējas vairāk kaut ko pašiem izpētīt, bet ļoti labs veids, kā paplašināt redzeslauku, ir dažādu grāmatu lasīšana. Ir tik daudz dažādu bērnu enciklopēdiju un cita veida izzinošo grāmatu. Turklāt liels prieks, ka arī bērnu bibliotēkas vienmēr tiek papildinātas ar jaunām un interesantām grāmatām, līdz ar to tas neprasa papildu resursus. Grāmatu lasīšana arī paplašina vārdu krājumu, kas lieti noderēs skolā.