Aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, nomājot un izmantojot piepūšamās atrakciju iekārtas

 
©Gints Ivuškāns/F64

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina iedzīvotājus neaizmirst par drošību un atbildību, gan nomājot piepūšamās rotaļu iekārtas, gan izmantojot publisko pakalpojumu sniedzēju piedāvātās atrakcijas,  informēja PTAC Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane.

Tāpat aicina uzņēmējus būt atbildīgiem, piedāvājot nomai atbilstošas atrakcijas, lai to lietošana būtu droša.

Gertmane norādīja, ka iepriekšējos gadus PTAC veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka vairums piepūšamo atrakciju pakalpojuma sniedzēju neapzinās savu atbildību, nenodrošinot patērētājiem drošu pakalpojumu, iznomājot neatbilstošas, pielietošanas mērķim neparedzētas iekārtas.

Viņa uzsvēra, ka atbilstoši regulējumam pakalpojumu sniedzējam ir jāpārliecinās, ka iekārta atbilst drošuma prasībām, tiek uzstādīta un lietota saskaņā ar ražotāja sniegtajām norādēm, patērētāji tiek informēti par iekārtas pareizu lietošanu un patērētāji tiek brīdināti par riskiem, lietojot iekārtu.

PTAC pārstāvji vērsa uzmanību, ka iekārtas, kas marķētas ar CE atbilstības marķējumu un/vai satur ražotāja brīdinājumu neizmantot iekārtu komerciāliem nolūkiem, ir paredzētas tikai mājsaimniecības lietošanai un tās nevar tikt izmantotas publiskai pakalpojumu sniegšanai, tostarp iznomāšanai.

Gertmane norādīja, ka pirms piepūšamās atrakcijas iznomāšanas nepieciešams pārliecinieties, ka komersants ir nodrošinājis visu informāciju saistībā ar iekārtas drošu lietošanu - lietošanas instrukciju, iekārtas uzstādīšanas un demontēšanas pamācību, informāciju, cik bērni (iespējams, kāda vecuma, svara, garuma) vienlaikus var izmantot iekārtu, norādi par to, ka iekārta ir jāuzstāda drošā attālumā no dažāda veida šķēršļiem, piemēram, žoga, kā arī citu saistošo informāciju.

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem, nomājot iekārtas no privātpersonām - PTAC iesaka nomāt iekārtas tikai no uzticamiem iznomātājiem, kas izsniedz darījumu apliecinošus dokumentus (čekus), kas vienlaikus kalpo kā pierādījums par saņemto pakalpojumu.

PTAC pārstāve atzīmēja, ka, nomājot piepūšamo atrakciju, jāpievērš uzmanību, lai iekārta izvēlēta atbilstoši plānotā pasākuma formātam, paredzot atrakcijas lietotāju skaitu un vecumu, jāpārliecinās, ka iekārta tiek nodota ar atbilstošu aprīkojumu, proti, ir nodrošināta ar iekārtu stiprināšanas līdzekļiem un atbilstošas jaudas gaisa kompresoru, kā arī jāpārliecinās, ka iekārta nav marķēta ar CE atbilstības marķējumu un nesatur ražotāja brīdinājumu - neizmantot iekārtu komerciāliem nolūkiem, jo šādas iekārtas ir paredzētas tikai mājsaimniecības lietošanai.

Tāpat iekārtas iznomātājam ir jānodrošina, ka nomātājs saņem instruktāžu par iekārtas drošas lietošanas nosacījumiem un riskiem, piemēram, uzstādīšanu, demontēšanu, lietošanas ierobežojumiem vai iekārtai nepieciešamo uzraudzību. Iekārtā jāuzstāda atbilstoši iznomātāja sniegtajai informācijai vai izmantojot iznomātāja personālu, kas uzstādītu iekārtu.

PTAC aicina patērētājus pārliecināties, ka, pievienojot gaisa kompresoru, iekārta tiek pilnībā uzpūsta un vertikālie elementi ir novietotas perpendikulāri zemei. Stingri jāievēro iekārtas lietošanas noteikumi un nedrīkst to atstāt bez uzraudzības.Neatbilstošas jaudas gaisa kompresors vai iekārtas pārlieku liels nolietojums var novest pie tā, ka iekārta nebūs droša lietošanai.

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un nelietot atrakcijas, kuras rada aizdomas par tās neatbilstību drošuma prasībām, kā arī, ja, izmantojot nomātas piepūšamās atrakcijas, ir radušās traumas, centrs aicina informēt PTAC pa tālruni 68806561 vai e-pastu "ptac@ptac.gov.lv".