Eiropas Komisija ieguldīs 400 miljonus eiro, lai nodrošinātu piekļuvi Covid-19 vakcīnām taisnīgi

 
©Reuters/Scanpix/Leta

Kā informēja EK pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs Kaspars Kreics, pirmdien Komisija apstiprinājusi ieinteresētību piedalīties mehānismā "Covax", kura uzdevums ir nodrošināt piekļuvi Covid-19 vakcīnām taisnīgi un par pieņemamu cenu visur un visiem, kam tās ir vajadzīgas.

Mehānismu "Covax" kopīgi vada vakcīnu alianse "Gavi", Epidēmiju sagatavotības inovāciju koalīcija (CEPI) un Pasaules veselības organizācija (PVO). Tā mērķis ir paātrināt Covid-19 vakcīnu izstrādi un ražošanu un nodrošināt, ka tās ir taisnīgi un vienlīdzīgi piekļūstamas visām pasaules valstīm.

Eiropas Savienība (ES) kopīgi - EK, dalībvalstis un Eiropas finanšu iestādes - ir apņēmusies mobilizēt resursus ES reaģēšanai uz koronavīrusu visā pasaulē, tāpēc Komisija nodomājusi ar "Eiropas komandas" pūliņiem mobilizēt līdz 400 miljoniem eiro garantijās mehānisma "Covax" un tā izveides mērķu atbalstam.

Kā skaidroja EK, ES dalības un ieguldījuma detalizētie noteikumi un nosacījumi tiks izstrādāti nākamajās dienās un nedēļās. "Eiropas komanda" ir gatava "Covax" darbā izmantot savas zināšanas un resursus, lai paātrinātu un paplašinātu vakcīnu izstrādi un tās krājumu saražošanu visas pasaules iedzīvotāju labā - tiklab nabadzīgās, kā turīgās valstīs.

ES piedalīšanās mehānismā "Covax" rit papildus ES sarunām ar vakcīnu izstrādātājiem, kurās tā cenšas palielināt vakcīnu ražotāju jaudu, tādējādi sekmējot globālos centienus.

Komisija ir apņēmusies nodrošināt, lai visi, kam vakcīna vajadzīga, to varētu saņemt ne vien savā valstī, bet jebkurā pasaules malā. Tāpēc EK atsaucās uz PVO aicinājumu rīkoties un kopš 2020.gada 4.maija ir piesaistījusi gandrīz 16 miljardus eiro uz vispārēju piekļuvi koronavīrusa testiem, ārstēšanai un vakcīnām un uz globālo atveseļošanos vērstajai globālajai akcijai "Globālā reaģēšana uz koronavīrusu".

Kā norādīja EK, pagrieziena punkts globālajā reaģēšanā uz koronavīrusu ir vispasaules akcija, kuras mērķis ir visur un par mērenu cenu nodrošināt koronavīrusa vakcīnas, ārstēšanu un testēšanu - kampaņa "Global Goal: Unite for our Future", ko 28.maijā izsludināja nevalstiskā organizācija "Global Citizen", un tās patronese ir EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.

4.maijā Komisija arī ierosināja globālo pūliņu saskaņošanas un koronavīrusa vakcīnu, terapijas un diagnostikas izstrādes paātrināšanas sadarbības satvaru - Covid-19 apkarošanas rīku pieejamības paātrināšanas iniciatīvu "ACT-Accelerator".

Pēc EK paustā, tās kodolu veido trīs partnerības, kas balstās uz globālās reaģēšanas uz koronavīrusu trijām prioritātēm. Rūpnieku, pētnieku, fondu, regulatoru un starptautisko organizāciju kopdarbs rit visos partnerības posmos, kas nepieciešami, lai tiktu pie jauniem rīkiem un risinājumiem - no pētniecības līdz ražošanai un ieviešanai.

"Covax" ir iniciatīvas "ACT-Accelerator" vakcīnu pīlārs - globāla sadarbība, kas tiecas paātrināt Covid-19 testu, terapijas un vakcīnu izstrādi, ražošanu un visu pasaules valstu vienlīdzīgu piekļuvi tām. "Gavi", CEPI un PVO kopīgi vadītā mehānisma "Covax" izveide tika izziņota šī gada aprīļa beigās pasākumā, kuru kopīgi rīkoja PVO ģenerāldirektors, Francijas prezidents, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un Bila un Melindas Geitsu fonds.

Kā uzsvēra EK, kopš tā laika ES ir aktīvi sadarbojusies ar "Gavi", CEPI un citu reģionu valstīm "Covax" pārvaldes un finansēšanas instrumentu izveidē. ES pirmdien pauda interesi, tomēr vēl jāprecizē ES dalības galīgie noteikumi.

"Covax" mērķis ir līdz 2021.gada beigām iegādāties divus miljardus devu, par to vienojoties ar vairākiem vakcīnu piegādātājiem; iegādājamajā vakcīnu portfelī būtu dažādas zinātniskas tehnoloģijas, piegādes laiki un cenas.

"Covax" ir apdrošināšanas mehānisms, kas mazinās risku ražotājiem, kuri vairās ieguldīt bez nodrošināta pieprasījuma, un valstīm, kuras raizējas, ka nespēs nodrošināt perspektīvas vakcīnas pieejamību, norādīja EK.